Značajni propisi

Akt o osnivanju Dječjeg vrtića Sušak:

Opći akti Dječjeg vrtića Sušak:

Kolektivni ugovor:

Akti Grada Rijeke:

Strateški dokument:

Zakoni:

Podzakonski akti:

  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10)
  • Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole ("Narodne novine", broj 107/14)
  • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  ("Narodne novine", broj 133/97 i 4/98)
  • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 133/97 i 20/05)
  • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 133/97)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine", broj 133/97)
  • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 83/01)
  • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02, 55/06 i 121/07)
  • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine", broj 114/2002 i 63/19)

Ostali akti i dokumenti:

Arhiva: