Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređena je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", broj 42/18).

Nakon upisa djeteta, roditeljima će se dati obrazac privole za prikupljanje, obradu ili objavu osobnih podataka djeteta ispunjavanjem kojeg roditelj daje svoju suglasnost za točno određena prikupljanja, odnosno obradu ili objavu podataka svojeg djeteta.
Tijekom pedagoške godine moguć je nastanak takvih okolnosti koje dovode do potrebe da se roditeljima ponude privole koje se odnose na te specifične slučajeve. I u tim slučajevima roditelji samostalno donose odluku o davanju suglasnosti na prikupljanje, obradu ili objavu osobnih podataka svojeg djeteta.

Nadzor nad primjenom Opće uredbe o zaštiti podatka vrši Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka je tajnik Dječjeg vrtića Sušak: Dalibor Šikić

Kontakt : tajnik.susak@rivrrtici.hr