Emocionalna otpornost

Psihološka, a osobito emocionalna otpornost važna je sposobnost tijekom odrastanja, ali i tijekom cijelog života. Može se definirati kao osobna snaga za suočavanje sa izazovima. Osobito je važno razvijati ju kod male djece, a u izazovnim vremeni tim je važnije posvetiti pažnju emocionalnoj podršci djeci (ali i samima sebi!). Odličan stručni članak na tu temu možete pročitati u prilogu. Autori su psiholozi Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba.