Posebni program

U odgojno-obrazovnu skupinu s posebnim programom uključuju se djeca s težim teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi.

Cilj cjelokupnog programa je osnaživanje svih aspekata dječje osobnosti: od primjerenog uspostavljanja kontakta s okolinom, izgrađivanja osobne autonomije, stjecanja primjerenih znanja, vještina i sposobnosti, navika, vrijednosti i stavova, do pripremanja za daljnji odgoj i naobrazbu.

Program ima razvojni karakter, što znači da svako dijete obuhvaćeno programom, počinje od elemenata programa i doseže razinu u skladu sa svojim individualnim sposobnostima i ograničenjima. Program ima karakter istodobne stimulacije motornog, senzornog, govornog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvitka. Tijekom izvođenja cjelokupnog programa značajna je komponenta kontinuirani rad s roditeljima djece s posebnim potrebama. U ostvarivanju programa poštuje se princip timskog i interdisciplinarnog rada.

U Dječjem vrtiću Sušak, PPO Veseljko, provodi se Program za djecu intelektualnim teškoćama.

Vrtić: