Natječaji

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Sušak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak od 21. studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak (.doc)

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 2/2023 i mrežnim stranicama Ustanove dana 4. siječnja 2023. godine i otvoren je do 12. siječnja 2023. godine. 

 

............................................................................................................

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje sljedeće natječaje:

1.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ODGOJITELJ (1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme)

2.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - STRUČNI SURADNIK - EDUKACIJSKI REHABILITATOR (1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme)

3.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE (1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme)

 

Natječaji su objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Ustanove dana 30. studenoga 2022. i traju do 8. prosinca 2022.

 

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluke kojom su na radno mjesto odgojitelja, u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrane kandidatkinja Doris Salkanović ; na radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju djece;  u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana je kandidatkinja Lorena Petrović ; na radno mjesto stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora, u radni odnos na određeno vrijeme  (do popune radnog mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci) i u punom radnom vremenu izabrana je kandidatkinja Tamara Klasan Brnčić.

 

............................................................................................................

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje sljedeći natječaj:

1.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ODGOJITELJ (1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme)

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Ustanove dana 14. rujna 2022. i traje do 22. rujna 2022.

 

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku kojom je na radno mjesto odgojitelja, u radni odnos na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana kandidatkinja Jadranka Vukovski.

 

............................................................................................................

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje sljedeće natječaje:

1.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ODGOJITELJ (3 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme)

2.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ODGOJITELJ (1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme)

3.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - STRUČNI SURADNIK - EDUKACIJSKI REHABILITATOR (1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme)

4.) za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - ZDRAVSTVENI VODITELJ (1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme)

 

Natječaji su objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Ustanove dana 28. lipnja 2022. i traju do 6. srpnja 2022.

 

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 27. srpnja 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku kojom su na radno mjesto odgojitelja, u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrane kandidatkinje Viktorija Vitas, Karla Tomaš i Klara Periša, na radno mjesto odgojitelja, u radni odnos na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana je kandidatkinja Marina Capan, na radno mjesto zdravstvenog voditelja, u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana je kandidatkinja Marija Košćić, na radno mjesto stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora, u radni odnos na određeno vrijeme  (do popune radnog mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci) i u punom radnom vremenu izabrana je kandidatkinja Tamara Klasan Brnčić.

 

............................................................................................................

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje sljedeći natječaj:

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - SPREMAČ (11 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme)

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Ustanove dana 22.ožujka 2022. i traje do 30.ožujka 2022.

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku kojom su na radno mjesto spremač, u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrane kandidatkinje: Nataša Merkl, Ana Stojak, Sofija Pilja, Višnja Frlan, Lorena Petrović, Dragica Spajić, Catia Murtezi, Sanja Spadoni, Mariana Fučić, Danijela Tomljanović i Ines Šepić.

.............................................................................................................

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje sljedeće natječaje:

1. natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu tajnika (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu),

2. natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativno-računovodstvenog radnika (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu),

3. natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu),

4. natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu),

5. natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pralje (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu).

Natječaji su otvoreni od 21. siječnja 2022. godine do 29. siječnja 2022. godine.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Ustanove dana 21.ožujka 2022. i traje do 29.ožujka 2022.

...................................................................................................................

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj 17. veljače 2022. godine, izabralo je kandidata Dalibora Šikića za izvršitelja na radnom mjestu tajnika na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, kandidatkinju Anamariju Lisicu za izvršiteljicu na radnom mjestu administrativnog radnika na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, kandidatkinju Karlu Tomaš za izvršiteljicu na radnom mjestu odgajatelja na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, kandidata Hrvoja Žmirića za izvršitelja na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno i kandidatkinju Anitu Hudorović za izvršiteljicu na radnom mjestu pralja na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

__________________

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno).

Natječaj je otvoren od 3. prosinca 2021. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, izabralo je kandidatkinju Ivanu Brkić Vladika za izvršitelja na radnom mjestu samostalnog referenta  zaštite na radu i zaštite od požara na određeno vrijeme i u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno.

____________________

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu).

Natječaj je otvoren od 8. studenog do 16. studenog 2021. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj 26. studenog 2021. godine, izabralo je kandidatkinju Mateu Justić za izvršitelja na radnom mjestu kuhara na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu.

____________________

Upravno vijeće objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu).

Natječaj je otvoren od 8. studenog do 16. studenog 2021. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj 26. studenog 2021. godine, donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Tamare Klasan Brnčić za izvršitelja na radnom mjestu stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora, u radni odnos u punom radnom vremenu te na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

____________________

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (3 izvršitelja na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu).

Natječaj je otvoren od 8. studenog do 16. studenog 2021. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. studenog 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 8. studenog 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak u dijelu koji se odnosi na 1 izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno.

Za izvršitelja na radnom mjestu odgojitelja u radni odnos na određeno vrijeme bira se kandidat Doris Salkanović.

____________________

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

Natječaj je otvoren od 8. studenog do 16. studenog 2021. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. studenog 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini), objavljenog dana 8. studenog 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

____________________

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 4. listopada do 12. listopada 2021. godine.

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 29. listopada 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku kojom su na radno mjesto odgojitelja, u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrane kandidatkinje Martina Patača i Marija Tirić.

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

Natječaj je otvoren od 10. rujna do 18. rujna 2021. godine.

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Deni Džafić na radno mjesto odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2021. godine, donijelo je Odluku o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini), kojom je poništena Odluka o odabiru kandidata, od 30. rujna 2021. godine.

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje:

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Suzane Radojević na radno mjesto odgojitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu te je obustavljen postupak natječaja za izbor 1 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme i u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno.

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak obustavilo je postupak natječaja za izbor 1 izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu.

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara.

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak obustavilo je postupak natječaja za izbor 1 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu.

Natječaji su otvoreni od 8. rujna do 16. rujna 2021. godine.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje:

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. kolovoza 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Ines Jardas na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme.

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara.

Natječaj je otvoren od 2. kolovoza do 10. kolovoza 2021. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara, objavljenog dana 2. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

Natječaj je otvoren od 19. srpnja do 27. srpnja 2021. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini), objavljenog dana 19. srpnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje:

* za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (na neodređeno)

- Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Nine šušnjar na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme.

* za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (na određeno, mjera HZZ-a),

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini), objavljenog dana 1. lipnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

* za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara

- Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Nine Franjul na radno mjesto samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara na određeno vrijeme.

Natječaj je otvoren od 1. lipnja 2021. godine do 9. lipnja 2021. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 3. veljače 2021. godine do 11. veljače 2021. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 13. siječnja 2021. godine do 21. siječnja 2021. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 1. prosinca 2020. godine do 9. prosinca 2020. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 1. prosinca 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 1 izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 7. rujna 2020. godine do 15. rujna 2020. godine.

 

____________________

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. kuhara

2. pomoćnog kuhara.

Natječaji su otvoreni od 3. kolovoza 2020. godine do 11. kolovoza 2020. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je objavljen 13. veljače 2020. godine i otvoren je do 21. veljače 2020. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 13. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je objavljen dana 7. siječnja 2020. godine i otvoren do 15. siječnja 2020. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. odgojitelja

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 28. listopada 2019. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgajatelja, objavljenog dana 9. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 1 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. fizioterapeuta

Natječaji su objavljeni dana 9. listopada 2019. godine i otvoreni su do 17. listopada 2019. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. odgojitelja

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgajatelja, objavljenog dana 7. kolovoza 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 3 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. voditelja financija

3. tajnika

4. pralje

5. samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara

6. voditelja programa kinezioloških aktivnosti

Natječaji su objavljeni 7. kolovoza 2019. godine i otvoreni su do 16. kolovoza 2019. godine.

 

____________________

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak