Natječaji

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 7. rujna 2020. godine do 15. rujna 2020. godine.

____________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. kuhara

2. pomoćnog kuhara.

Natječaji su otvoreni od 3. kolovoza 2020. godine do 11. kolovoza 2020. godine.

____________________

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je objavljen 13. veljače 2020. godine i otvoren je do 21. veljače 2020. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 13. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

____________________

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je objavljen dana 7. siječnja 2020. godine i otvoren do 15. siječnja 2020. godine.

____________________

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. odgojitelja

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 28. listopada 2019. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgajatelja, objavljenog dana 9. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 1 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. fizioterapeuta

Natječaji su objavljeni dana 9. listopada 2019. godine i otvoreni su do 17. listopada 2019. godine.

____________________

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. odgojitelja

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgajatelja, objavljenog dana 7. kolovoza 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 3 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. voditelja financija

3. tajnika

4. pralje

5. samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara

6. voditelja programa kinezioloških aktivnosti

Natječaji su objavljeni 7. kolovoza 2019. godine i otvoreni su do 16. kolovoza 2019. godine.

____________________

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak