Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 4. listopada do 12. listopada 2021. godine.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

Natječaj je otvoren od 10. rujna do 18. rujna 2021. godine.

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Deni Džafić na radno mjesto odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje:

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Suzane Radojević na radno mjesto odgojitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu te je obustavljen postupak natječaja za izbor 1 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme i u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno.

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak obustavilo je postupak natječaja za izbor 1 izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu.

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara.

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak obustavilo je postupak natječaja za izbor 1 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu.

Natječaji su otvoreni od 8. rujna do 16. rujna 2021. godine.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje:

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja

Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 30. kolovoza 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Ines Jardas na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme.

- za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara.

Natječaj je otvoren od 2. kolovoza do 10. kolovoza 2021. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara, objavljenog dana 2. kolovoza 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini).

Natječaj je otvoren od 19. srpnja do 27. srpnja 2021. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini), objavljenog dana 19. srpnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

 

____________________

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje:

* za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (na neodređeno)

- Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Nine šušnjar na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme.

* za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (na određeno, mjera HZZ-a),

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u 2021. godini), objavljenog dana 1. lipnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

* za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara

- Obavijest o izboru kandidata: na sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o izboru kandidatkinje Nine Franjul na radno mjesto samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara na određeno vrijeme.

Natječaj je otvoren od 1. lipnja 2021. godine do 9. lipnja 2021. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 3. veljače 2021. godine do 11. veljače 2021. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 13. siječnja 2021. godine do 21. siječnja 2021. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 1. prosinca 2020. godine do 9. prosinca 2020. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 1. prosinca 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 1 izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je otvoren od 7. rujna 2020. godine do 15. rujna 2020. godine.

 

____________________

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. kuhara

2. pomoćnog kuhara.

Natječaji su otvoreni od 3. kolovoza 2020. godine do 11. kolovoza 2020. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je objavljen 13. veljače 2020. godine i otvoren je do 21. veljače 2020. godine.

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 13. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja.

Natječaj je objavljen dana 7. siječnja 2020. godine i otvoren do 15. siječnja 2020. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. odgojitelja

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 28. listopada 2019. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgajatelja, objavljenog dana 9. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 1 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. fizioterapeuta

Natječaji su objavljeni dana 9. listopada 2019. godine i otvoreni su do 17. listopada 2019. godine.

 

____________________

 

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1. odgojitelja

Dječji vrtić Sušak, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2019. godine, objavljuje poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgajatelja, objavljenog dana 7. kolovoza 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, u dijelu koji se odnosi na izbor 3 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. voditelja financija

3. tajnika

4. pralje

5. samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara

6. voditelja programa kinezioloških aktivnosti

Natječaji su objavljeni 7. kolovoza 2019. godine i otvoreni su do 16. kolovoza 2019. godine.

 

____________________

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak