O nama

Dječji vrtić Sušak ustanova je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Započela je s radom 1. siječnja 2019. godine. Vrtićem upravlja Upravno vijeće, dok je ravnatelj poslovodni i stručni voditelj Ustanove.

Ustanovu čine podcentri predškolskog odgoja: Galeb, Morčić, Pčelice, Veseljko i Vežica, s ukupno 31-nom odgojnom skupinom te 500-tinjak upisane djece. 

Adresa: Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka
e-mail: susak@rivrtici.hr
web: https://susak.rivrtici.hr

 

Ravnatelj:

Milena Vuletić
e-mail: milena.vuletic@rivrtici.hr
051/499-020

 

Stručni tim:

  1. Vlatka Miletić (stručni suradnik - pedagog)
  2. Ivana Sošić Antunović (stručni suradnik - psiholog)
  3. Tamara Klasna Brnčić (na poslovima: stručni suradnik - edukacijski rehabilitator)
  4. Marija Koščić (zdravstveni voditelj)

 

Svi kontakti:

Pedagog
Vlatka Miletić
e-mail: vlatka.miletic@rivrtici.hr
051/499-019

Psiholog
Ivana Sošić-Antunović
e-mail: ivana.sosic-antunovic@rivrtici.hr

Zdravstveni voditelj
Marija Koščić
e-mail: marija.koscic@rivrtici.hr
051/499-022

Edukacijski rehabilitator
Tamara Klasan Brnčić
e-mail: tamara.klasan-brncic@rivrtici.hr

Kineziolog
Željana Marić
e-mail: zeljana.maric@rivrtici.hr

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara
Andrea Stojčić / zamjena: Ivana Brkić Vladika
e-mail: andrea.stojcic@rivrtici.hr / ivana.brkic-vladika@rivrtici.hr

Tajnik
Dalibor Šikić
e-mail: dalibor.sikic@rivrtici.hr
tel: 051/499-021

Voditelj financija
Tajana Perčić
e-mail: tajana.percic@rivrtici.hr
051/450-394

Administrativni radnik
Anamarija Lisica 
e-mail: anamarija.lisica@rivrtici.hr
051/450-394

 

uredovno vrijeme za stranke - voditelj financija i tajnik

 

Programi i odgojno-obrazovne skupine

  1. Redoviti program (za djecu jasličke dobi - od 1. do 3. godine): 9 odgojno-obrazovnih skupina
  2. Redoviti program (za djecu vrtićke dobi - od 3. godine do polaska u školu): 14 odgojno-obrazovnih skupina
  3. Kraći program ranog učenja engleskog jezika (integriran u redoviti program): 3 odgojno-obrazovne skupine
  4. Program ranog učenja talijanskog jezika (integriran u redoviti program): 1 odgojno-obrazovna skupina
  5. Kraći sportski program Igrom do sporta (integriran u redoviti program): 3 odgojno-obrazovne skupine
  6. Posebni program za djecu s intelektualnim teškoćama: 1 odgojno-obrazovna skupina

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak

Dječjim vrtićem Sušak upravlja Upravno vijeće.

 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak:

1. Tamara Martinčić, predsjednica Upravnog vijeća
2. Tania Čaušević, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
3. Ivanka Frank, član iz reda osnivača
4. Ervina Balen, član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
5. Sanja Kontić Karabaić, član iz reda roditelja (e-mail: sanjakontic@gmail.com)

Arhiva:

Upravno vijeće 2019/2021