Kraći programi

     

Kraći sportski program "Skakavci" namijenjen je djeci od tri godine do polaska u školu. Djeci omogućuje cjelovit rast i razvoj: fizički, emocionalni, kognitivni i socijalni razvoj, integrirano učenje i optimalno poticanje svih kompetencija.

Sportski program provodit će se od listopada do srpnja, dva puta tjedno u vrtiću Morčić u poslijepodnevnim satima, nakon rada vrtića. Planiraju ga, provode i vrednuju kineziolog i odgojitelj predškolske djece.

Program je usmjeren  prvenstveno na osiguranje dobrobiti za dijete, a ona se očituje u pažljivo odabranim ciljevima programa  koji se ostvaruju kroz djeci najvažniju, a  time i najprimjereniju aktivnost –igru.

 

Ciljevi programa:

 • zadovoljiti djetetovu biološku potrebu za kretanjem i igrom;
 • poticati u djeteta stvaranje pozitivne slike o sebi;
 • utjecati na transformaciju sposobnosti i osobina  (motoričke, funkcionalne, morfološke, socio-emocionalne i kognitivne) djeteta;
 • usvojiti i usavršavati biotička i specifična motorička znanja predviđenih planom i programom;
 • stjecati i usavršavati bazične motoričke informacije koje imaju visok utilitet u urgentnim i svakodnevnim životnim situacijama;
 • utjecati na razvoj svijesti djeteta o dobrobiti svakodnevnog tjelesnog vježbanja na kvalitetu života i stvaranje navike vježbanja svaki dan;
 • poticati zdrave prehrambene i higijenske navike.

                

Redovitim pohađanjem sportskog programa djeca će:

 • imati višu razinu bazičnih motoričkih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, fleksibilnost, snaga, brzina, preciznost) u odnosu prije ulaska u program što će biti vidljivo testiranjem motoričkih sposobnosti
 • razviti samopouzdanje, samosvijest, odgovornosti i samostalnost
 • steći građanske kompetencije i socijalne vještine
 • usvojiti i usavršavati različite igre (elementarne, štafetne i ekipne)
 • usvojiti nova motorička znanja i razviti motorička dostignuća iz područja biotičkih motoričkih znanja (svladavanje prostora, prepreka, otpora i manipulacije predmetima)
 • usvojiti nova motorička znanja i razviti motorička dostignuća iz različitih sportova (košarke, gimnastike, atletike, rukometa, odbojke, nogometa, tenisa, hokeja)
 • razviti pozitivan stav prema sportu/vježbanju i zdravom načinu života.

 

Dodatnu kvalitetu programu daje pedagoški pristup stručnjaka koji ga provode, prepoznajući i uvažavajući potrebe, sposobnosti i interese pojedinog djeteta.

Ukoliko dijete s radošću dolazi i odlazi s aktivnosti tjelesnog vježbanja ostvarili smo osnovni cilj!