Projekti

Projekt Say hello to the world je 2011. godine osnovao FINI zavod Radeče, delo za mlade, iz Slovenije, s ciljem upoznavanja djece s drugim kulturama, običajima i jezicima kako bi se stvorile predispozicije za uvažavanje različitosti i prevladavanje stereotipa, predrasuda i netolerancije.

Kod djece se želi poticati razvoj empatije i altruizma, poticati odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba, socijalne i građanske kompetencije, stvaralaštvo i kreativnost, poticati sudjelovanje i uključivanje u različite projekte od najranije dobi te povezivanje s djecom iz drugih dijelova svijeta putem aplikacije „My Hello“, čime se pak potiče razvoj informatičke pismenosti.

Provođenje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci, a sadrži pet tema, takozvani program „Pet prstiju“:

1. Javljanje: „To sam ja“

2. Javljanje: „Ja i moja obitelj“

3. Javljanje: „Ja i moj vrtić“

4. Javljanje: „Ja i moje mjesto“

5. Javljanje: „Ja i moja država“

6. Javljanje: Zaključak.

Nakon svake obrađene teme, održava se video poziv s partnerskim vrtićem u kojem jedni drugima predstavljaju što su proteklog mjeseca radili u skupinama. Odgojiteljice vrtićkih skupina za rano učenje engleskog jezika iz PPO-a Vežica i Morčić, odlučile su se s djecom iz svoje skupine uključiti u ovaj projekt jer su ga ocijenile vrlo kvalitetnim i vrijednim obzirom da se može povezati s ključnim kompetencijama koje su navedene u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj, a to su komunikacija na materinjem i stranom jeziku, matematička kompetencija i kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnosti i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje. Više o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.sayhellototheworld.eu

Projekt se u Dječjem vrtiću Sušak provodi od 2017./2018. godine.