Općenito

U Dječjem vrtiću Sušak, temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Uz redovite programe provode se posebni i specijalizirani programi, kao što su: program za djecu s intelektualnim teškoćama, za darovitu djecu rane i predškolske dobi, program predškole, programi ranog učenja stranih jezika, sportski program. 

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a temeljno ishodište svih programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršene 1 godine do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Cijena usluga Dječjeg vrtića Sušak za roditelje djece koja vrtić pohađaju određena je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke.

 

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2023./2024. godinu

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2022./2023. godinu

 

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2022./2023. godinu

Kurikulum Dječjeg vrtića Sušak 2022.-2027.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2021./2022. godinu

 

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu (word)

Kurikulum Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu (word)

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu

 

Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada za pedagošku 2020./2021. godinu

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. godinu

 

Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2018./2019. godinu