Arhiva - upisi

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *

Natječaj za upise djece pedagoške 2023./2024. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2023./2024. godinu, prema kojoj se:

Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose

od 7. do 15. travnja 2022. godine

Prijave se ove godine podnose isključivo putem Informacijskog servisa Grada Rijeke, a sve potrebne informacije o procesu prijava pročitajte ovdje.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *

Natječaj za upise djece pedagoške 2022./2023. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2022./2023. godinu, prema kojoj se:

Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose

od 7. do 15. travnja 2022. godine

Prijave se ove godine podnose isključivo putem sustava e-upisi, a sve potrebne informacije o procesu prijava pročitajte ovdje.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *

 

 

 

Natječaj za upise djece pedagoške 2021./2022. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu, prema kojoj se:

Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose

od 7. do 11. lipnja 2021. godine

Pravilno podnošenje prijave podrazumijeva:

1. podnošenje svih potrebnih dokaza (navedenih u Odluci o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu) i

2. ispunjavanje:

- obrasca Prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Sušak (u tri primjerka ukoliko se prijava šalje poštom),

- obrasca "Provjera prebivališta roditelja i djece (članovi zajedničkog kućanstva) prijavljene za upis u vrtić" (nije potrebno osobno ići u MUP, provjeru će temeljem Vaše izjave izvršiti ustanova),

- upitnika za roditelje (za jaslice ili za vrtić).

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02 i 55/06), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić.

 

NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijava za upis djeteta podnosi se putem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke ili elektronskom poštom na adresu: susak@rivrtici.hr ili preporučenom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, Rijeka.

Prijava za upis podnosi se s mogućnošću odabira jednog PPO-a.

Temeljem obrađenih prijava za upis djece oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece.

 

Lista reda prvenstva bit će objavljena na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Morčić, dana 29. lipnja 2021. godine.

Roditelj ima pravo prigovora na listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 3 dana od objave liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr. Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

Izjava kojom roditelj / skrbnik / udomitelj povlači prijavu za upis djeteta (ukoliko dijete bude primljeno u drugu ustanovu, ovom izjavom povlačite prijavu upućenu DV Sušak - nakon objave privremenih rezultata, ispunjenu izjavu molimo poslati mailom na susak@rivrtici.hr).

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Morčić, dana 12. srpnja 2021. godine.

 

Zbog zaštite osobnih podataka djece, Dječji vrtić Sušak obavještava roditelje / skrbnike / udomitelje kako fotografiranje liste reda prvenstva te konačnih rezultata upisa, njihovo prikupljanje, javno objavljivanje i javno informiranje (putem društvenih mreža i / ili medija) nije dozvoljeno. Fotografiranje i / ili objava liste reda prvenstva, odnosno konačnih rezulta upisa predstavlja neovlašteno korištenje osobnih podataka i može dovesti do zlouporaba. Kada su u pitanju malodobna djeca objava osobnih podataka na internetu posebno je osjetljivo pitanje te je na svim društvenim razinama nužno voditi računa o zaštiti djece. Svaka osoba koja fotografira i / ili objavi liste reda prvenstva i /ili konačnih rezultata upisa preuzima odgovornost za kršenje propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

 

Priprema djeteta za polazak u vrtića i prilagodba cijele obitelji na novu sredinu, kao i prilagodba vrtića svakom pojedinom djetetu, ozbiljan je i važan proces u kojem je uloga roditelja nazamjenjiva.

Osnovne informacije o prilagodbi možete pročitati na letku DV Sušak.