Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 i 114/22), Dječji vrtić Sušak, kao javni naručitelj, obveznik je primjene odredbi odnosnog Zakona.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  26.540,00 za nabavu roba i usluga, odnosno od 66.360,00 za nabavu radova, sukladno čl. 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Sušak uređuju se postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna (26.540,00 €) te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna (66.360,00 ).

 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi, objavljuju se:

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2024. godinu (.pdf / .xls)

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2023. godinu (.pdf / .xls)

- I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2023. godinu (.pdf / .xls)

- II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2023. godinu (.pdf / .xls)

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu

- I. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu (.pdf)

II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2022. godinu (.pdf / .xls )

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2021. godinu (.xlsx

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu (.pdf/.xlsx

- Izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu (.pdf / .xlsx)

- II. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak (.pdf / .xlsx)

- III. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak (.pdf / .xlsx

 

- Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

- I. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

- II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

Na temelju članka 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), Dječji vrtić Sušak vodi Registar ugovora, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017, 144/20 i 30/2023).

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, Dječji vrtić Sušak objavljuje: Dječji vrtić Sušak, kao javni naručitelj, nije u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Izjave o nepostojanju sukoba interesa).