Redoviti program

Osnovni cilj redovitog programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi je osiguravanje uvjeta za cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj njegovih kompetencija.

Temelji se na humanističkoj koncepciji, shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića te prihvaćanju integrirane prirode njegova učenja, koje se odvija u kontekstu odgojno-obrazovne ustanove. U skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, program je usmjeren na razvoj različitih kompetencija djeteta, koje se poimaju kao razvojne i promatraju cjelovito, a potiču i procjenjuju individualno u odnosu na svako pojedino dijete. 

Zadaće redovitog programa:

• praćenje, prepoznavanje i primjereno odgovaranje na individualne i razvojne potrebe djece te poticanje i osnaživanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje

• kreiranje poticajnog okruženja za cjeloviti razvoj djeteta te stvaranje suradničke kulture vrtića

• integriranje njege, zdravstvene zaštite i pravilne prehrane djece u cjelokupan odgojno-obrazovni proces

• izgradnja i njegovanje partnerskih odnosa vrtića i obitelji.

Opći cilj i zadaće programa usmjerene su na osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta. 

Program je namijenjen djeci ranog i predškolskog uzrasta, a odvija se u okviru radnog vremena vrtića od 06,30 do 17,00 sati, kao:

• cjelodnevni 10 satni program za djecu od 1 godine do 3 godine

• cjelodnevni 10 satni program za djecu od 3 godine do polaska u školu.