Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), Dječji vrtić Sušak omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

2. Usmenim putem

  • telefonom na broj: 051/499-019
  • osobno na zapisnik kod službenice za informiranje Dječjeg vrtića Sušak, Vlatke Miletić, Braće Stipčić 32

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf/.csv)