Važnost igre

Igra je prvi i najvažniji djetetov posao. Igrom dijete uči o svijetu, stvara smisao, vježba međuljudske odnose i proživljava i prorađuje svoja iskustva.

O važnosti igre i ulozi roditelja možete pročitati više u navedenim poveznicama:

- na stranicama Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba

- u članku psihologinje Ane Silov.

- na stranicama Gugalaga