Nekorištenje usluga i ispis djeteta

Nekorištenje usluga vrtića (privremen ispis)

 

Na temelju Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga te Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, roditelj-korisnik usluga ima mogućnost nekorištenja usluga tijekom pedagoške godine najviše do dva mjeseca.

Mogućnost nekorištenja usluga iz privatnih razloga roditelj-korisnik usluga može koristiti najviše dva puta tijekom jedne pedagoške godine. Roditelj-korisnik usluga ima mogućnost nekorištenja usluga iz privatnih razloga u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu.

 

Vrijeme nekorištenja usluga odnosi se na najmanje jedan cijeli mjesec u kontinuitetu, odnosno najviše dva cijela mjeseca u kontinuitetu, računajući od prvog dana nekorištenja usluge.

 

Roditelju-korisniku usluga za dane nekorištenja usluga iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga smanjuje se sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke.

 

Nekorištenje usluga ne smatra se ispisom u smislu članka 36. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak. Za vrijeme privremenog nekorištenja usluga roditelj nema pravo svoje dijete povremeno dovoditi u vrtić.

 

Kako biste realizirali mogućnost privremenog ispisa, molimo Vas da kod matičnog odgojitelja djeteta ispunite obrazac „Nekorištenje usluga vrtića u skladu s čl. 36. Pravilnika o upisu djece“.

 

 

Ispis djeteta (konačan ispis)

 

Na temelju Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga te Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, roditelj-korisnik usluga može ispisati dijete iz Dječjeg vrtića Sušak.

 

Roditelj-korisnik usluga dužan je, u slučaju ispisa djeteta, podmiriti Ustanovi sva dugovanja. Nakon što sva eventalna dugovanja budu podmirena, akontacija koju je roditelj uplatio prilikom upisa djeteta isplatit će se isključivo na račun onog roditelja na čije ime su glasile mjesečne uplatnice. IBAN računa roditelja molimo da dostavite na e-mail adresu Voditeljice financija: tajana.percic@rivrtici.hr

 

Roditelj-korisnik usluga dužan je o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja djeteta te potpisati zahtjev za ispis (ispisnicu) najkasnije jedan dan prije namjeravanog prestanka korištenja usluga.

 

Jednom ispisano dijete, u slučaju novog podnošenja prijave za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva.

 

Kako biste realizirali mogućnost ispisa, molimo Vas da kod matičnog odgojitelja djeteta ispunite obrazac „Ispisnica“.