Igre s kockom

IGRE S KOCKOM

Za ovaj kompleks igara kocku primjenjujemo kao didaktičko pomagalo. Promatrajući igru s aspekta motoričkog rasta i razvoja, uvažavajući antropolopšku kompleksnost, njezina funkcija je usmjerena u korist stjecanja motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti što igra u svakom trenutku nudi.

Igra s kockom predstavlja veliki izazov sudionicima igre te postaje osnovni motivator koji potiče na ponavljanje igre čime se osigurava ponavljanje i usavršavanje pokreta, brže rješavanje misaonih zadataka, prilagodba nastaloj situaciji i bolje pozicioniranje u igri. I konačno, čar bacanja kocke je u njenoj neizvjesnosti.

U igrama s kockom kocka ima ulogu određivanja početka igre, težine, intenziteta, tempa odvijanja igre, broja ponavljanja te da bude korektor i eventualno faktor sreće - slučajnosti.

Mogućnost je da se istovremeno koristi jedna, dvije ili više kocki s različitim aplikacijama koje mogu biti brojevi, boje, crtani zadaci i slično pa je tako i podjeljen slijed ponuđenih igara.

Cilj ponuđenih igara s kockom je poticanje razvoja motoričkih znanja i sposobnosti pronalaženjem numeričkih, lingvističkih i inih rješenja važnih za spoznajni razvoj djeteta.

 

  1. BOJE
  2. ŽIVOTINJE
  3. BROJEVI
  4. BROJEVI I ŽIVOTINJE
  5. BROJEVI I BOJE
  6. BOJE I ŽIVOTINJE
  7. BOJE, ŽIVOTINJE I BROJEVI