Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Cilj kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika, koji se provodi u sklopu redovitog programa, je omogućiti učenje i upoznavanje stranog jezika i kulture od najranije dobi uz osiguravanje poticajnog okruženja u kojem će dijete spontano učiti engleski jezik kroz svakodnevne situacije i aktivnosti u skladu sa svojim interesima i kompetencijama.

Zadaće programa:

  •  poticanje cjelokupnog razvoja djeteta zadovoljavanjem osnovnih potreba i interesa te poticanjem razvoja djetetovih kompetencija
  •  poticanje i podržavanje znatiželje i pozitivnog odnosa prema učenju engleskog jezika
  •  senzibiliziranje djece za jezik, kulturu i običaje drugih naroda
  •  usvajanje pravilnog izgovora i intonacije uz razvoj sposobnosti razumijevanja i vještine komuniciranja na engleskom jeziku
  •  razvijanje sposobnosti usvajanja i oblikovanja pojmova i predodžbi na engleskom jeziku.

Program se provodi od 1. rujna do 30. lipnja tekuće pedagoške godine, a namijenjen je predškolskoj djeci u dobi od 3. godine do polaska u školu. S djecom rade odgojitelji djece predškolske dobi s dodatnom izobrazbom iz engleskog jezika (položenim B2 stupnjem engleskog jezika) koji ispunjavaju uvjete u skladu s propisima.

Mjesta provedbe programa: