Program ranog učenja talijanskog jezika

Cilj programa ranog učenja talijanskog jezika je omogućiti učenje i upoznavanje stranog jezika i kulture od najranije dobi uz osiguravanje poticajnog okruženja u kojem će dijete spontano učiti talijanski jezik kroz svakodnevne situacije i aktivnosti u skladu sa svojim interesima i kompetencijama.

Zadaće programa:

  • poticanje cjelokupnog razvoja djeteta zadovoljavanjem osnovnih potreba i interesa te poticanjem razvoja djetetovih kompetencija
  • poticanje i podržavanje znatiželje i pozitivnog odnosa prema učenju talijanskog jezika
  • senzibiliziranje djece za jezik, kulturu i običaje drugih naroda
  • usvajanje pravilnog izgovora i intonacije uz razvoj sposobnosti razumijevanja i vještine komuniciranja na talijanskom jeziku
  • razvijanje sposobnosti usvajanja i oblikovanja pojmova i predodžbi na talijanskom jeziku.

Program se provodi od 1. rujna do 30. lipnja tekuće pedagoške godine, a namijenjen je predškolskoj djeci u dobi od 3. godine do polaska u školu. S djecom rade odgojitelji djece predškolske dobi s dodatnom izobrazbom iz talijanskog jezika (položenim B2 stupnjem talijanskog jezika) koji ispunjavaju uvjete u skladu s propisima.

Mjesto provedbe:

Vrtić: