Kraći sportski program „Igrom do sporta“

Cilj kraćeg sportskog programa Igrom do sporta, koji se odvija u sklopu redovitog programa, je zadovoljiti biotičku potrebu djeteta za kretanjem i igrom, odnosno osigurati uvjete u odnosu na dobrobit djeteta i omogućiti usvajanje novih i unaprjeđivanje već postojećih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno kompetencija.

Zadaće programa:

  • utjecati na transformaciju sposobnosti i osobina (motoričke, funkcionalne, morfološke, emocionalne i kognitivne) djeteta predškolske dobi
  • stjecati i usavršavati bazične motoričke informacije koje imaju visoku prisutnost u svakodnevnim situacijama
  • zadovoljiti potrebu za afirmacijom, uspjehom i samopoštovanjem
  • usvojiti zdrave navike i stilove življenja.

Nositelji programa su kineziolog i odgojitelji koji su dodatno educirani i trajno se stručno usavršavaju. Kineziolog je dijelom stručni suradnik za sportski program, a dijelom sudjeluje i u neposrednom radu s djecom.

Sportski program „Igrom do sporta“ provodi se od 1.rujna do 30. lipnja, četiri puta tjedno u jutarnjim satima. Vježbanje se provodi prema programu koji zajedno planiraju i provode kineziog i odgajatelji polazeći od načela integriranog učenja i psihofizičkih karakteristika svakog pojedinog djeteta. U okviru Programa planiraju se jednodnevni izleti, sportska druženja, posjete sportskim klubovima i susreti sa sportašima.

Mjesto provedbe:

Vrtić: