Zahtjevi za nastavak korištenja usluga u pedagoškoj godini 2021./2022.

Zaprimanje zahtjeva za nastavak korištenja usluga

Dječjeg vrtića Sušak

u pedagoškoj 2021./2022. godini  

 

Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u periodu

od 17. svibnja do 21. svibnja 2021. godine

predati zahtjev za nastavak korištenja usluga za pedagošku 2021./2022. godinu.

 

 

Zahtjev za nastavak moguće je predati na jedan od tri načina:

 1. putem Informacijskog servisa Grada Rijeke ili
 2. elektroničkom poštom na mail adresu: susak@rivrtici.hr ili
 3. preporučenom pošiljkom na adresu Dječjeg vrtića Sušak: Braće Stipčić 32, 51 000 Rijeka

 

Uz Zahtjev za nastavak korištenja usluga ispunjen u tri primjerka, roditelj je dužan priložiti:

 • ispunjen obrazac izjave kojom se potvrđuje vjerodostojnost prebivališta za sve članove kućanstva
 • izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za zaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine ili ugovor o radu/potvrdu za roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
 • potvrdu HZZ ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za nezaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od podnošenja zahtjeva)

 

NAPOMENE:

predaja zahtjeva za nastavak korištenja usluga:

Roditelj je dužan u utvrđenom roku predati Zahtjev s potpunom dokumentacijom. 

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Zahtjevi predani putem Informacijskog servisa Grada Rijeke će se zaprimati u razdoblju od 17. svibnja u 8:00 sati do 21. svibnja u 16:00 sati. (upute za ispunjavanje online obrazaca)

 

plaćanje vrtića:

Cijena vrtića se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

Roditelj je dužan podmiriti dugovanja Ustanovi do trenutka predaje Zahtjeva.

 

objava rezultata upisa:

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri znamenke urudžbenog broja Zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO Morčić, Braće Stipčić 32, od 1. do 6. lipnja 2021. godine.

Urudžbeni broj predanog Zahtjeva (čije posljednje tri znamenke čine šifru djeteta) s potpunom dokumentacijom, roditeljima će se dostaviti u potvrdi primitka zahtjeva, na njihovu e-mail adresu.

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj 2021./2022. pedagoškoj godini.

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

premještaj djeteta:

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića Sušak u drugu gradsku predškolsku ustanovu u obvezi je uz zahtjev za nastavak korištenja usluga podnijeti i  Zahtjev za premještaj. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Ukoliko roditelj traži premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića Sušak u drugu gradsku predškolsku ustanovu ili iz druge gradske predškolske ustanove u Dječji vrtić Sušak u obvezi je podnijeti kompletnu dokumentaciju u obje ustanove (u gradsku predškolsku ustanovu koju dijete pohađa te u predškolsku ustanovu u koju želi premjestiti dijete): 

 

 • Zahtjev za nastavak korištenja usluga ispunjen u tri primjerka (ukoliko se dostavlja preporučenom pošiljkom)
 • Zahtjev za premještaj
 • ispunjen obrazac Izjave kojom se potvrđuje vjerodostojnost prebivališta za sve članove kućanstva
 • ispunjen obrazac Upitnik za roditelje novoupisane djece u vrtić (odabrati za jaslice ili za vrtić)
 • Izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • Potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za zaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • Potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza za zaposlenog roditelja ili odrezak od mirovine ili ugovor o radu/potvrdu za roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu
 • Potvrdu HZZ ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za nezaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od podnošenja zahtjeva)

 

NAPOMENA:

Podnošenje Zahtjeva s potpunom dokumentacijom podrazumijeva dostavljanje popunjenih obrazaca i prilaganje potrebnih dokaza o navedenim činjenicama.

 

Premještaj će biti moguć ukoliko za to postoje uvjeti. U slučaju prijelaza djeteta iz jedne gradske predškolske ustanove u drugu, roditelji su dužni prije ispisa djeteta (do konca pedagoške godine  31.8.2021.) podmiriti sva dugovanja, o namjeri ispisa obavijestiti odgojitelja te potpisati ispisnicu najkasnije dan prije namjeravanog prekida korištenja usluga. 

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     *

 

Obavijest o provedbi upisa za novoprijavljenu djecu objavit će se naknadno.