Upisi za pedagošku godinu 2024.-2025.

Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u

Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2024./2025. godinu

..............................

 

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u pedagošku 2024./2025. godinu u Dječji vrtić Sušak možete pogledati ovdje.
 
Roditelj ima pravo žalbe na listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete, a rok za podnošenje žalbe trajat će od 9. do 25. svibnja 2024. godine.
 
Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati izjavom o odustajanju u razdoblju koje je predviđeno za podnošenje žalbe te istu dostaviti na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr
 
..............................
 
 
Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 5. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Sušak te oglasnoj ploči PPO-a Morčić.

 

 

........................................................

 

 

Dječji vrtić Sušak objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2024./2025. godinu.

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2024./2025. godinu
podnosit će se u razdoblju
od 2. travnja (od 8,00 sati) do 8. travnja 2024. godine (do 16,00 sati)
 

 

Prijava za upis djeteta podnosi se elektroničkim putem, ispunjavanjem eObrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

 

Elektronički obrazac (eObrazac) bit će aktivan u upisnom roku.

 

U prijavi za upis roditelj ima mogućnost odabrati jedan program u određenom podcentru predškolskog odgoja (PPO-u) Dječjeg vrtića Sušak.

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, obaveznoj dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se na sljedećoj poveznici: Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2024./2025. godinu.

Sukladno navedenoj Odluci, molimo da prijavi za upis priložite ispunjene sljedeće obrasce:

- upitnik za roditelje,
- izjava o prebivalištu i članovima zajedničkog kućanstva

 

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči u PPO Morčić dana 30. travnja 2024. godine.

Lista s konačnim rezultatima upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči u PPO Morčić dana 5. lipnja 2024. godine.

 

........................................................

 

 

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, od 15. ožujka 2024. godine
Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2024./2025. godinu, od 21. ožujka 2024. godine

 

 

........................................................