Upisi za nove korisnike usluga vrtića (za pedagošku godinu 2021./2022.)

Poštovani roditelji,

upis novih korisnika usluga Dječjeg vrtića Sušak vršit će se sukladno donesenoj Odluci Upravnog vijeća ustanove. Sve informacije o načinu provođenja upisa pročitajte ovdje.