Upisi za nove korisnike usluga vrtića, za pedagošku godinu 2021./2022.

 

Natječaj za upis djece - za pedagošku 2021./2022. godinu

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu, prema kojoj se:

 

Prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose

od 7. do 11. lipnja 2021. godine

 

Pravilno podnošenje prijave podrazumijeva:

1. podnošenje svih potrebnih dokaza (navedenih u Odluci o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu) i

 

2. ispunjavanje:

- obrasca Prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Sušak (u tri primjerka ukoliko se prijava šalje poštom),

- obrasca "Provjera prebivališta roditelja i djece (članovi zajedničkog kućanstva) prijavljene za upis u vrtić" (nije potrebno osobno ići u MUP, provjeru će temeljem Vaše izjave izvršiti ustanova),

- upitnika o djetetu za roditelje (za jaslice ili za vrtić).

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine", broj 105/02 i 55/06), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić.

 

NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijava za upis djeteta podnosi se na jedan od tri moguća načina:

1. putem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke, ili

2. elektronskom poštom - na adresu: susak@rivrtici.hr (poslati sve tražene dokumente u privitku istog e-maila), ili

3. preporučenom pošiljkom - na adresu: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, Rijeka.

 

Prijava za upis podnosi se s mogućnošću odabira jednog PPO-a.

 

Temeljem obrađenih prijava za upis djece oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece.

 

Lista reda prvenstva bit će objavljena na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Morčić, dana 29. lipnja 2021. godine.

 

Roditelj ima pravo prigovora na listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 3 dana od objave liste reda prvenstva. 

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr.

Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

Izjava kojom roditelj / skrbnik / udomitelj povlači prijavu za upis djeteta (ukoliko dijete bude primljeno u drugu ustanovu, ovom izjavom povlačite prijavu upućenu DV Sušak - nakon objave privremenih rezultata, ispunjenu izjavu molimo poslati mailom na susak@rivrtici.hr).

 

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči PPO-a Morčić, dana 12. srpnja 2021. godine.

 

Zbog zaštite osobnih podataka djece, Dječji vrtić Sušak obavještava roditelje / skrbnike / udomitelje kako fotografiranje liste reda prvenstva te konačnih rezultata upisa, njihovo prikupljanje, javno objavljivanje i javno informiranje (putem društvenih mreža i / ili medija) nije dozvoljeno. Fotografiranje i / ili objava liste reda prvenstva, odnosno konačnih rezulta upisa predstavlja neovlašteno korištenje osobnih podataka i može dovesti do zlouporaba. Kada su u pitanju malodobna djeca objava osobnih podataka na internetu posebno je osjetljivo pitanje te je na svim društvenim razinama nužno voditi računa o zaštiti djece. Svaka osoba koja fotografira i / ili objavi liste reda prvenstva i /ili konačnih rezultata upisa preuzima odgovornost za kršenje propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

 

Priprema djeteta za polazak u vrtić i prilagodba cijele obitelji na novu sredinu, kao i prilagodba vrtića svakom pojedinom djetetu, ozbiljan je i važan proces u kojem je uloga roditelja nazamjenjiva.

 

Osnovne informacije o prilagodbi možete pročitati na letku DV Sušak.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Obavijest

Ovim putem molimo roditelje koji su

- prijavu za upis djeteta poslali e-mailom na dane 8. i 9. lipnja 2021. godine i

- zaprimili obavijest vrtića da je njihova prijava, zbog tehničkih poteškoća, vidljiva na serveru, ali ne i zaprimljena elektroničkom poštom,

da ponove slanje prijave i cjelokupne dokumentacije.

Zahvaljujemo na razumijevanju!