Upisi u Program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Cilj Programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno kompetencija, s naglaskom na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanja problema, kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti i socijalnih kompetencija.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Prijave za upis u Program predškole, za djecu koja su u godini prije upisa u osnovnu školu, odnosno koja su rođena do 31. ožujka 2015. godine, a nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, zaprimat će se od 11. do 15. siječnja 2021. godine (od ponedjeljka do petka) putem elektroničke prijave na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Sušak.

Prijave za upis podnose se na prijavnici uz prilaganje potrebnih dokumenata:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole,
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  4. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara

Informacijski servis Grada Rijeke - Upute za korištenje

E - upisi u Program predškole

 

Prijave za upis iznimno će se zaprimati i putem pošte na adresi: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona.

Upis u Program predškole uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolest iz Programa obveznog cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2021. godine i trajati do 31. svibnja 2021. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni Program predškole

Poziv za upis u Program predškole djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis i Upitnik za roditelje