Zahtjevi za nastavak korištenja usluga DV Sušak u pedagoškoj 2024./2025. godini

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poštovani roditelji djece koja prelaze u Dječji vrtić Sušak,

 

- uplatnica za beskamatni predujam u iznosu od 25,00 eura upućena Vam je putem elektroničke pošte.

 

U razdoblju od 27. do 29. ožujka 2024. godine u obavezi ste pristupiti potpisivanju ugovora u sjedište Ustanove (PPO Morčić, Braće Stipčić 32) kojeg će dijete polaziti od 1. rujna 2024. godine.

 

Molimo Vas da tom prilikom dostavite potrebnu dokumentaciju:

preostalu upisnu dokumentaciju koju možete pronaći na poveznici.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poštovani roditelji,
 
u prilogu donosimo Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga Dječjeg vrtća Sušak u pedagoškoj godini 2024./2025.
Sukladno važećim propisima, djeca su prikazana pod šiframa, koje ste dobili putem elektroničke pošte pri zaprimanju odogvora na Vaše podnesene Zahtjeve za nastavak korištenja usluga vrtića.
 
*************************************************************
 
Roditelji djece kojima je odobren prijelaz u Dječji vrtić Sušak (iz Dječjeg vrtića Rijeka ili Dječjeg vrtića More) imaju obvezu uplatiti beskamatni predujam u iznosu od 25 eura. Uplatnica će biti upućena roditeljima putem elektroničke pošte.
U razdoblju od 27.3. do 29.3.2024. godine, roditelj je obvezan pristupiti potpisivanju ugovora u sjedište Ustanove (PPO Morčić, Braće Stipčić 32) kojom prilikom će dostaviti dokaz o uplati beskamatnog predujma te potrebnu upisnu dokumentaciju.
 
Srdačan pozdrav,
stručni tim DV Sušak

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Sušak

za pedagošku 2024./2025. godinu 

zaprimat će se u razdoblju

 

od 26. veljače (od 8,00 sati) do 1. ožujka 2024. godine (do 16,00 sati).

 

Zahtjev za nastavak korištenja usluga dostavlja se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.                

(Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz jednog PPO-a (podcentra predškolskog odgoja) u drugi, unutar ustanove Dječjeg vrtića Sušak, u obvezi je na zahtjevu za nastavak korištenja usluga upisati željenu promjenu. 

Uz zahtjev za nastavak korištenja usluga nije potrebno prilagati dodatnu dokumentaciju.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića Sušak u drugu predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić More i Dječji vrtić Rijeka), u obvezi je podnijeti dva zahtjeva za nastavak korištenja usluga (za ustanovu koju dijete pohađa i ustanovu za koju iskazuje želju za prelaskom) te uz oba priložiti ispunjen zahtjev za premještaj.
 

Djetetu će se omogućiti promjena programa ili odgojno-obrazovne skupine ukoliko u ustanovi postoje uvjeti za takav premještaj. Po utvrđenim promjenama, premještaj se može odobriti i djetetu upisanom u drugu predškolsku ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka, ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Roditelji su dužni do trenutka dostave zahtjeva podmiriti sva svoja dugovanja prema Dječjem vrtiću Sušak, kako bi zahtjev mogao biti pozitivno riješen.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, može ga dostaviti osobno u podcentar predškolskog odgoja Morčić, Braće Stipčić 32, Rijeka.

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga vrtića bit će objavljen pod šiframa (šifru čine zadnje tri brojčane oznake urudžbenog broja zahtjeva) na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta PPO Morčić, Braće Stipčić 32,  14. ožujka 2024. godine.

 

U slučaju kada roditelj mijenja program u koji je dijete upisano (npr. dijete iz redovitog prelazi u sportski program), naknadno će s ustanovom sklopiti novi ugovor. 

 

Raspored je podložan promjenama ovisno o potrebama optimalnog organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u 2024./2025. pedagoškoj godini. Ustanova zadržava pravo izmjene ponuđenih odgojno-obrazovnih programa i lokacija njihova provođenja s obzirom na broj djece prijavljene za određeni program, primjenu pedagoških standarda, racionalnu organizaciju djelatnosti i slično.