Upisi nove djece za pedagošku 2022./2023. godinu! (e-upisi)

Grad Rijeka najavio je upise djece u gradske vrtiće i za nove korisnike. Upisi u dječje vrtiće Grada Rijeke za pedagošku 2022./2023. godinu provodit će se putem aplikacije „e-Upisi“ Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Pozivamo stoga građane koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani te izvrše provjeru svojih podataka i podataka o djetetu budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji (matičnom uredu, MUP-u, HZMO-u). Možete sukladno Pravilniku o upisu pripremiti potrebnu dodatnu dokumentaciju. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis. Stoga molimo, osobno se organizirajte u odnosu na pristup internetu i sustavu e-građani za potrebe predaje Vaše prijave na vrijeme.

Lokacije i programe dostupne za upis možete provjeriti na mrežnim stranicama odabranog vrtića gdje će također biti dostupne detaljne upute za prijavu djeteta.

Upisi će se provoditi u razdoblju od 7. do 15. travnja 2022. godine.

 

Molimo, pratite medije, portal Grada Rijeke i naše mrežne stranice za daljnje novosti vezano uz e-upise.

 

stručni tim DV Sušak