Upis u program predškole za 2023./2024. godinu

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

U PEDAGOŠKOJ 2023./2024. GODINI

(za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja)

 

Prijave za upis djece u Program predškole podnose se u razdoblju od 8. do 12. siječnja 2024. (od ponedjeljka do petka), a predškola započinje s provedbom u mjesecu veljači i traje do konca mjeseca svibnja (u ukupnom trajanju od 250 sati).

Prijave za upis djece podnose se putem elektroničke prijave.

Predaju se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke. (Upute za korištenje Informacijskog sustava Grada Rijeke)

 

Uz elektroničku prijavu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  2. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  3. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara (za dijete s teškoćama u razvoju),
  4. Popunjeni upitnik za roditelje djeteta obveznika predškole.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2018. godine. Obveznik predškole upisuje Program u dječjem vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Kompetencije koje će dijete steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakt-broja telefona 051/499-021.

Više o upisu u Program predškole možete pronaći na mrežnoj stranici Grada Rijeke.