Upis u program predškole za 2021./2022. godinu

Upisi u Program predškole u pedagoškoj 2021./2022. godini

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Cilj Programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno kompetencija, s naglaskom na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanja problema, kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti i socijalnih kompetencija.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

 

Prijave za upis u Program predškole, za djecu koja su u godini prije upisa u osnovnu školu, odnosno koja su rođena do 31. ožujka 2016. godine, a nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, zaprimat će se od 10. do 14. siječnja 2022. godine (od ponedjeljka do petka u 16h) putem elektroničke prijave na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Sušak (Informacijski servis Grada Rijeke, upute i poveznica nalaze se niže u tekstu).

 

Prijave za upis podnose se na prijavnici uz prilaganje potrebnih dokumenata:

  1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole,
  2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave,
  4. Za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara

Informacijski servis Grada Rijeke - Upute za korištenje

Prijave elektroničkim putem - upisi u Program predškole  preko Informacijskog servisa Grada Rijeke (prijave će biti otvorene od 10.1.2022. u 8h do 14.1.2022. u 16h)

 

Prijave za upis iznimno će se zaprimati i putem pošte na adresi: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona.

 

Prijavu je moguće poslati i e-mailom, sa svim potrebnim prilozima, na e-mail adresu susak@rivrtici.hr.

 

Upis u Program predškole uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolest iz Programa obveznog cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Program predškole započet će s provedbom 1. veljače 2022. godine i trajati do 31. svibnja 2022. godine.

 

Javni poziv za upis u obvezni Program predškole

Poziv za upis u Program predškole djece romske nacionalne manjine

Prijava za upis i Upitnik za roditelje