socijalni program Grada Rijeke za 2022./2023.godinu

Poštovani roditelji,

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb zaprimat će zahtjeve građana Rijeka za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama/vrtiću u 2022./2023. godini.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju predaju u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, od 16.8.-16.9.2022.

Više možete pročitati u obavijesti.