Rezultati upisa u DV Sušak - privremene Liste reda prvenstva, za 2021./2022.godinu

Poštovani roditelji,

 

donosimo Liste reda prvenstva za novoupisanu djecu Dječjeg vrtića Sušak, za pedagošku godinu 2021./2022.

Djeca su prikazana pod šiframa koje ste dobili elektroniškom poštom pri zaprimanju Vaše prijave, te raspoređena po odgojnim skupinama.

Sukladno Pravilniku o upisu, roditelji djece koja su primljena u više ustanova (dječjih vrtića) u Gradu Rijeci, do objave konačnih rezultata obvezni su poslati svoju izjavu o povlačenju prijave. Izjava se šalje u ostale ustanove u koje ste predali prijavu za svoje dijete/djecu, a od kojih prijava odustajete.

 

U Dječji vrtić Sušak pisanu izjavu molimo poslati do dana 7.7.2021., na e-mail adresu susak@rivrtici.hr.

 

Konačne rezultati upisa bit će objavljeni 12. srpnja 2021. godine.
 

Hvala!

stručni tim DV Sušak