Izdavanje mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole

Poštovani roditelji,

za potrebe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, a prema Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine, 67/14, 63/20), mišljenja se izdaju na sljedeći način.

 

Za roditelje koji traže prijevremeni upis djeteta u školu:

 

 

Za djecu s teškoćama u razvoju uključenu u posebne programe:

  • Mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta moći ćete preuzeti kod odgojitelja od 15.3.2024.

 

Za djecu s teškoćama u razvoju uključenu u redovne programe:

 

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti se mrežnih stranica Dječjeg vrtića Sušak te ispunjen poslati e-mailom na  susak@rivrtici.hr do 15.2.2024.

Ukoliko škola, nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, traži mišljenje stručnog tima vrtića za dijete polaznika redovitog programa, roditelji trebaju podnijeti pisani Zahtjev za izdavanje potvrda i mišljenja.

                                                                          

       S poštovanjem,

stručni djelatnici Dječjeg vrtića Sušak