22.5.2020.-Obavijest o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga dječjeg vrtića nakon ukidanja mjera zaštite za suzbijanje epidemije COVID-19

Nova odluka Grada Rijeke za roditelje - vezano uz plaćanje vrtića od 1.6.2020.