sjednice Upravnog vijeća 2019.-2021.

za prethodne sjednice, 2019.-2021. godine:

 

1. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

1. sjednica Upravnog vijeća - izmjena dnevnog reda

AD 1. Konstituiranje Upravnog vijeća

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o konstituiranju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika.

AD 2. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak, čiji je sastavni dio tekst Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak. Odluka (s tekstom Natječaja) čini sastavni dio ovog Zapisnika.

AD 3. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Odluka (s Financijskim planom za 2019. godinu i priojekcijama za 2020. i 2021. godinu), čini sastavni dio ovog Zapisnika.

__________

2. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 11. siječnja 2019. godine.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci prethodne sjednice realizirani.

AD 3. Postupak izbora ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak: otvaranje i pregled prijava na natječaj za izbor ravnatelja

zaključci:

I. utvrđuje se da su, na temelju raspisanog natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak, zaprimljene ukupno dvije prijave,

II. utvrđuje se da su dvije prijave pravodobne i uredne, odnosno, dvije osobe ispunjavaju formalne uvjete natječaja,

III. osobe čije su prijave pravodobne i uredne, odnosno koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Mašu Basara i Milenu Vuletić, Upravno vijeće će pozvati na razgovor koji će se održati na 3. sjednici Upravnog vijeća, dana 8. veljače 2019. godine, u terminu koji će se naknadno dogovoriti.

AD 4. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća s prihvaćenim izmjenama od strane članova Upravnog vijeća.

AD 5. Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Odluka o utvrđivanju prijedloga pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak.

AD 6. Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Odluka o utvrđivanju Prijedloga statuta Dječjeg vrtića Sušak.

AD 7. Informacija o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Sušak te Kurikulumu Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku godinu 2018./2019.

zaključak: prima se na znanje informacija o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku godinu 2018./2019. te Kurikulumu Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku godinu 2018./2019.

__________

3. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 28. siječnja 2019. godine.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci prethodne sjednice realizirani.

AD 3. Postupak izbora ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak:

  • razgovori s kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak, objavljen dana 13. siječnja 2019. godine
  • donošenje prijedloga Odluke prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak

ODLUKA o prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak

I. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak za predstojeće četverogodišnje razdoblje imenuje Milena Vuletić.

II. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak s natječajnim materijalom dostavlja se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

AD 4. Prijedlog poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta.

AD 5. Prijedlog Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

zaključci:

I. donosi se Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu,

II. zadužuje se Privremena ravnateljica da Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njegovog donošenja.

__________

4. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 8. veljače 2019. godine.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci prethodne sjednice realizirani.

AD 3. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Statut Dječjeg vrtića Sušak.

AD 4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak.

AD 5. Odluka o određivanju osobe koja zamjenjuje Ravnateljicu u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova

zaključak: donosi se Odluka o određivanju osobe koja zamjenjuje Ravnateljicu u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova.

__________

5. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 11. ožujka 2019. godine.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci prethodne sjednice realizirani.

AD 3. Donošenje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak

zaključak: donosi se Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak.

AD 4. Prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku godinu 2019./2020.

zaključci:

I. utvrđuje se Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Prijedlog odluke dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke na suglasnost, sukladno člancima 22. i 41. stavak 1. točka 9. Statuta Dječjeg vrtića Sušak

III. Po dobivenoj suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke održat će se elektronička sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se donijeti odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu te odluka o objavi natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu.

__________

6. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

__________

7. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 26. ožujka 2019. godine.

AD 2. Verifikacija Zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane elektroničkim putem dana 4. travnja 2019. godine.

AD 3. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 5. sjednice realizirani te da se postupilo po odlukama donesenim na 6. sjednici Upravnog vijeća.

AD 4. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.

AD 5. Donošenje Prijedloga pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. utvrđuje se Prijedlog pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta

II. zadužuje se Ravnateljica da Prijedlog pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, putem Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke, dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke na suglasnost.

AD 6. Donošenje Pravilnika o kućnom redu Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

donosi se Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Sušak.

AD 7. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak

zaključak:

donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta.

AD 8.Zaključak o prijedlogu iznosa pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. donosi se Zaključak o prijedlogu iznosa pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Sušak s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta

II. zadužuje se Ravnateljica da Zaključak o prijedlogu iznosa pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Sušak, putem Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke, dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke na suglasnost.

__________

8. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

__________

9. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 30. travnja 2019. godine.

AD 2. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane elektroničkim putem dana 29. svibnja 2019. godine.

AD 3. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 7. sjednice realizirani te da se postupilo po točki Dnevnog reda 8. sjednice Upravnog vijeća.

AD 4. Odlučivanje o zaprimljenim prigovorima na Listu reda prvenstva

Zaključak:

I. Donose se Odluke o Prigovorima na Listu reda prvenstva.

II. Zadužuje se Ravnateljica da Odluke dostavi podnositeljima Prigovora na način propisan člankom 30. stavkom 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, od 26. ožujka 2019. godine i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, od 30. travnja 2019. godine.

AD 5. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. Utvrđuje se prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Sušak

II. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 150. a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17), dostavit će se sindikalnom povjereniku na očitovanje.

AD 6. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o zaštiti od požara Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. Utvrđuje se prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara Dječjeg vrtića Sušak

II. Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 150. a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17), dostavit će se sindikalnom povjereniku na očitovanje.

AD 7. Prijedlog odluke o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje

zaključci:

I. donosi se Odluka o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje s predloženom i prihvaćenom izmjenom teksta

II. zadužuje se Ravnateljica da, na temelju Odluke i u ime Ustanove, s korisnikom sklopi ugovor u skladu s odredbama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/09, 45/10, 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/18).

AD 8. Prijedlog odluke o odobravanju neplaćenog dopusta u trajanju duljem od trideset dana

zaključak:

donosi se Odluka o odobravanju neplaćenog dopusta u trajanju duljem od trideset dana za radnicu Katju Miletić.

__________

10. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak, održane dana 6. lipnja 2019. godine.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

AD 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

donosi se Pravilnik o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Sušak.

AD 4. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

donosi se Pravilnik o zaštiti od požara Dječjeg vrtića Sušak.

AD 5. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. utvrđuje se prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta

II. prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 150. a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17), dostavit će se sindikalnom povjereniku na očitovanje.

AD 6. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu čine sastavni dio Odluke

III. zadužuje se Ravnateljica da Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

AD 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

zaključci:

I. donose se Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njegovog donošenja

III. zadužuje se Ravnateljica da Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

__________

11. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

__________

12. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

__________

13. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 10., 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificiraju se Zapisnici s 10., 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci i odluke 10., 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

AD 3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine

AD 4. Donošenje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak

Zaključak: donosi se Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sušak, u skladu s očitovanjem Sindikalnog povjerenika od dana 30. srpnja 2019. godine.

AD 5. Prijedlog odluka o objavi natječaja

Zaključak:

I. donose se odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

- odgojitelja (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena i 5 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- voditelja financija (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- tajnika (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- pralje (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno);

- voditelja programa kinezioloških aktivnosti (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno).

II. zadužuje se ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

AD 6. Prijedlog odluke o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje

zaključci:

I. odgađa se donošenje odluke o davanju prostora na privremeno korištenje za jednu od idućih sjednica Upravnog vijeća

II. zadužuje se Ravnateljica da pripremi dodatne informacije nužne za donošenje odluke.

__________

14. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

AD 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2018./2019. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2018./2019. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2018./2019. godinu te Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2018./2019. godinu, u roku dostavi dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

AD 4. Prijedlog odluka o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključci:

I. donose se odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radna mjesta:

- odgojitelja (Mia Grlica, Marina Kirinčić i Suzana Bešlić biraju se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; Klara Linardić bira se na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena; Suzana Radojević i Nika Vincetić biraju se na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- voditelja financija (Tajana Perčić bira se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- tajnika (Tamara Špoljarić bira se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- pralje (Fadila Mahmutović bira se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (Andrea Stojčić bira se na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno);

- voditelja programa kinezioloških aktivnosti (Željana Marić bira se na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno)

II. zadužuje se ravnateljica da s izabranim kandidatima sklopi ugovore o radu na neodređeno vrijeme u punom i nepunom radnom vremenu te ugovore o radu na određeno vrijeme do povratka zamjenjivanih radnica na rad

III. donosi se Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima odgojitelja, u dijelu koji se odnosi na tri izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zbog nemogućnosti prijedloga kandidata od strane Ravnateljice.

__________

15. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

AD 3. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu i Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu u roku dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

AD 4. Prijedlog Odluke o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu i Kurikulum Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu u roku dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

AD 5. Prijedlog odluka o objavi natječaja

zaključci:

I. donose se Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

- odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 8 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- fizioterapeuta (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 8 sati tjedno)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

AD 6. Prijedlog odluka o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje

zaključci:

I. jednoglasno se donosi Odluka o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje Društvu sportske rekreacije „Superkid“

II. jednoglasno se zadužuje Ravnateljica da, na temelju Odluke o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje Društvu sportske rekreacije „Superkid“ i u ime Ustanove, s korisnikom,  Društvom sportske rekreacije „Superkid“, sklopi ugovor u skladu s odredbama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/09, 45/10, 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/18)

III. s četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom donosi se Odluka o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje Udruzi za unapređivanje kvalitete života „LINK - kreativne radionice“

IV. s četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom zadužuje se Ravnateljica da, na temelju Odluke o davanju prostora u Dječjem vrtiću Sušak na privremeno korištenje Udruzi za unapređivanje kvalitete života „LINK - kreativne radionice“ i u ime Ustanove, s korisnikom, Udrugom za unapređivanje kvalitete života „LINK - kreativne radionice“, sklopi ugovor u skladu s odredbama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 40/09, 45/10, 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke“, broj 15/18).

AD 7. Razno

zaključak: Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkciji za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene te na znanje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, uputit će se dopis u cilju čim žurnijeg postupanja u postavljanju nadstrešnice nad ulaznim vratima i terasom Podcentra predškolskog odgoja Pčelice.

__________

16. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Donošenje Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 4. A) Prijedlog odluka o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključci:

I. donose se odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radna mjesta:

- odgojitelja (Martina Matovina bira se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; Tea Miculinić, Viktorija Vitas, Ana Matković Žegarac, Nina Šušnjar, Petra Barać, Martina Patača, i Doria Erlić biraju se na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- fizioterapeuta (Kristina Flajnik bira se na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od osam sati tjedno)

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatkinjama sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, ugovore o radu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka zamjenjivanih radnica na rad i ugovor o radu na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od osam sati tjedno.

Ad 4. B) Prijedlog odluke o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja

zaključak: poništava se natječaj za radno mjesto odgojitelja u dijelu koji se odnosi na 1 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na prijedlog Ravnateljice, a zbog povratka radnice Renate Šimac na rad.

Ad 5. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine.

__________

17. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Zaključak: utvrđuje se da će zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća voditi Ana Mihovilović, stručna suradnica - edukacijska rehabilitatorica, u zamjenu za Tamaru Špoljarić, tajnicu Ustanove.

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća

zaključak: verificira se Zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Prijedlog Odluke o donošenju drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

II. druge Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu čine sastavni dio Odluke

III. zadužuje se Ravnateljica da druge Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

Ad 4. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

zaključci:

I. donose se druge Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da druge Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njihovog donošenja

III. zadužuje se Ravnateljica da druge Izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2019. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

Ad 5. Prijedlog Odluke o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

II. Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu čine sastavni dio Odluke

III. zadužuje se Ravnateljica da Financijski plan Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

Ad 6. Prijedlog Odluke o objavi natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

18. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. utvrđuje se prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak

II. prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 150. a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19), dostavit će se sindikalnom povjereniku na očitovanje.

Ad 4. Prijedlog odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja, kojom se Ana Matković Žegarac bira na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranom kandidatkinjom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom.

Ad 5. Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

zaključci:

I. donosi se Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njegovog donošenja

III. zadužuje se Ravnateljica da Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

__________

19. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine

zaključci:

I. donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, čiji je sastavni dio Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine: bilanca na obrascu BIL, izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima na obrascu PR – RAS, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu RAS – funkcijski, izvještaj o obvezama na obrascu OBVEZE, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na obrascu P – VRIO i bilješke

II. donosi se Odluka o raspodjeli rezultata u 2019. godini i prijedlogu pokrića gubitka poslovanja

III. zadužuje se Ravnateljica da Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine i Odluku o raspodjeli rezultata u 2019. godini i utvrđivanju prijedloga pokrića gubitka poslovanja dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

Ad 4. Prijedlog Odluke o objavi natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

20. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 4. Donošenje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak

zaključak: donosi se Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Sušak s prihvaćenim izmjenama od strane članova Upravnog vijeća.

Ad 5. Prijedlog Odluke o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu odgojitelja

zaključci:

I. donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 13. veljače 2020. godine

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu odgojitelja dostavi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te da informaciju o obustavi postupka objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 6. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

Ad 7. Prijedlog Izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

zaključci:

I. donosi se Izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Izmjenu Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njegovog donošenja.

__________

21. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

zaključci:

I. donosi se Zaključak o utvrđenju prijedloga Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

II. donosi se prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

III. zadužuje se Ravnateljica da prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke, na suglasnost, sukladno članku 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak

IV. po dobivenoj suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke Ustanova će objaviti natječaj za upis djece u pedagoškoj 2020./2021. godini, sukladno članku 22. Statuta Dječjeg vrtića Sušak.

__________

22. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Verifikacija Zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 3. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 4. Donošenje Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

zaključak: donosi se Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu.

Ad 5. Donošenje Odluke o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

zaključak: donosi se Odluka o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu.

Ad 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga pune mjesečne cijene kraćeg sportskog programa „Skakavci“ za djecu predškolske dobi

zaključci:

I. donosi se Zaključak o utvrđivanju prijedloga pune mjesečne cijene kraćeg sportskog programa „Skakavci“ za djecu predškolske dobi

II. Zaključak će se, putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, uputiti Gradonačelniku Grada Rijeke na daljnje postupanje.

Ad 7. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa bez natječaja

zaključak: donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa bez natječaja.

__________

23. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Odlučivanje o zaprimljenim prigovorima na Listu reda prvenstva

Zaključci:

I. donose se Odluke o Prigovorima na Listu reda prvenstva

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluke dostavi podnositeljima Prigovora na način propisan člankom 30. stavkom 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, od 18. svibnja 2020. godine.

__________

24. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

Ad 4. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

zaključak: donose se I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

Ad 5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

zaključci:

I. donose se II. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da II. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njihovog donošenja.

Ad 6. Prijedlog odluke o objavi natječaja

zaključci:

I. donose se odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

- kuhara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- pomoćnog kuhara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

25. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2019./2020. godinu, uz potrebnu dokumentaciju, dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 4. Prijedlog odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja

zaključci:

I. donose se odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radna mjesta

- kuhara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- pomoćnog kuhara (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatima sklopi ugovore o radu.

Ad 5. Prijedlog odluke o objavi natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja s prihvaćenim izmjenama od strane članova Upravnog vijeća (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 4 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

26. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Donošenje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu i Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu u roku dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 4. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

zaključci:

I. donosi se Odluka o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu i Kurikulum Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu u roku dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 5. Prijedlog odluke o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 4 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatima sklopi ugovore o radu.

__________

27. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Utvrđivanje prijedloga Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

I. utvrđuje se prijedlog Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića Sušak

II. prijedlog Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 150. a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19), dostavit će se sindikalnom povjereniku na očitovanje.

Ad 3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine

Ad 4. Prijedlog III. izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

zaključak:

I. donose se III. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da III. izmjene Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njihovog donošenja.

Ad 5. Prijedlog odluke o objavi natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 3 izvršitelja na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

28. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Prijedlog Odluke o donošenju drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

zaključak: donose se druge Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Ad 4. Prijedlog Odluke o donošenju Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

zaključak: donosi se Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Ad 5. Donošenje Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića Sušak

zaključak: donosi se Etički kodeks Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 6. Prijedlog odluke o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i 2 izvršitelja na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno)

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatima sklopi ugovore o radu

III. donosi se Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, u dijelu koji se odnosi na jednog izvršitelja na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od dvadeset sati tjedno, zbog nemogućnosti prijedloga kandidata od strane Ravnateljice.

Ad 7. Prijedlog odluke o objavi natječaja

zaključci:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

29. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2021. godinu

zaključak:

I. donosi se Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2021. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Plan nabave Dječjeg vrtića Sušak za 2021. godinu objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od dana njihovog donošenja.

__________

30. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Zaključak: utvrđuje se da će zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća voditi ravnateljica, Milena Vuletić, u zamjenu za Tamaru Špoljarić, tajnicu Ustanove.

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da je zaključak 29. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realiziran.

Ad 3. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine

zaključak:

I. donosi se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine: bilanca na obrascu BIL, izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima na obrascu PR – RAS, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu RAS – funkcijski, izvještaj o obvezama na obrascu OBVEZE, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na obrascu P – VRIO i bilješke

II. zadužuje se Ravnateljica da Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke, nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju i područnom uredu FINA-e, sukladno propisanim rokovima predaje Financijskog izvješća.

Ad 4. Prijedlog odluke o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatima sklopi ugovore o radu.

Ad 5. Prijedlog odluke o objavi natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

31. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3.1. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine

Ad 3.2. Odluka o raspodjeli rezultata u 2020. godini i prijedlogu pokrića gubitka poslovanja

zaključak:

I. donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine

II. donosi se Odluka o raspodjeli rezultata u 2020. godini i prijedlogu pokrića gubitka poslovanja

III. zadužuje se Ravnateljica da Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Sušak za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine i Odluku o raspodjeli rezultata u 2020. godini i utvrđivanju prijedloga pokrića gubitka poslovanja dostavi nadležnom Odjelu Grada Rijeke.

Ad 4. Prijedlog odluke o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (2 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu)

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatima sklopi ugovore o radu.

__________

32. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak

zaključak: donosi Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak.

Ad.2. Donošenje zaključka o utvrđenju prijedloga Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

zaključak:

I. utvrđuje se prijedlog Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

II. donosi se prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

III. zadužuje se Ravnateljica da prijedlog Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke, na suglasnost, sukladno članku 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak

IV. po dobivenoj suglasnosti Gradonačelnika Grada Rijeke Ustanova će objaviti natječaj za upis djece u pedagoškoj 2021./2022. godini, sukladno članku 22. Statuta Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine

zaključak: prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.

__________

33. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Verifikacija Zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća

Ad 3. Donošenje Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

zaključak: donosi se Odluka o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu.

Ad 4. Donošenje Odluke o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

zaključak: donosi se Odluka o objavi Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu.

Ad 5. Prijedlog odluka o objavi natječaja

zaključak:

I. donose se Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

- odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

- odgojitelja (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“)

- samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno);

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ad 6. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

zaključak:

I. utvrđuje se prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

II. prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, sukladno članku 150. a u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19), dostavit će se sindikalnom povjereniku na očitovanje.

__________

34. sjednica Upravnog vijeća - dnevni red

zaključak: utvrđuje se da će zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća voditi Ana Mihovilović, stručna suradnica - edukacijska rehabilitatorica, u zamjenu za Tamaru Špoljarić, tajnicu Ustanove.

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

verificira se Zapisnik s 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak:

utvrđuje se da su zaključci 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Odlučivanje o zaprimljenim prigovorima na Listu reda prvenstva

Zaključak:

I. donose se Odluke o Prigovorima na Listu reda prvenstva

II. Zadužuje se Ravnateljica da Odluke dostavi podnositeljima Prigovora na način propisan člankom 30. stavkom 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak (od 18. svibnja 2020. godine i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, od 5. svibnja 2021. godine).

Ad 4. Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Sušak

zaključci:

I. donosi se Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena Statuta Dječjeg vrtića Sušak

II. izvjestiteljicom za predmetnu točku sjednice Gradskog vijeća imenuje se Tania Čaušević.

Ad 5. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

zaključak:

donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Ad 6. Prijedlog odluka o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (Nina Šušnjar bira se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatom sukladno Odluci o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu), sklopi ugovor o radu;

III. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (Nina Franjul bira se u radni odnos u nepunom radnom vremenu te na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci);

IV. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatom iz Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara sklopi ugovor o radu u nepunom radnom vremenu te na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci;

V. utvrđuje se kako će se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno) ponoviti, sukladno članku 26. stavcima 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Ad 7. Prijedlog odluke o obustavi postupka natječaja

zaključak:

donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva u 2021. godini).

Ad 8. Prijedlog odluke o objavi natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“);

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ad 9. Realizacija Planova nabave

zaključak:

razmotrit će se postojeći Plan nabave za 2021. godinu i predložiti izmjene Upravnom vijeću.

__________

35. sjednica - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća

Jednoglasno je verificiran Zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine

zaključak:

prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine

Ad 3. Donošenje Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

donose se Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 4. Utvrđivanje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

I. donosi se Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

II. utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

III. zadužuje se Ravnateljica da Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, putem Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke, dostavi Gradonačelniku Grada Rijeke na suglasnost.

Ad 5. Prijedlog odluka o objavi natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

II. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno);

III. zadužuje se Ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

36. sjednica - dnevni red

Ad 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak.

__________

37. sjednica - dnevni red

zaključak: utvrđuje se da će zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća voditi Vlatka Miletić, stručna suradnica - pedagoginja, u zamjenu za Tamaru Špoljarić, tajnicu Ustanove.

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 35. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

verificira se Zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Verifikacija Zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

verificira se Zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 3. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak:

utvrđuje se da su zaključci 35. i 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 4. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

zaključak:

I. donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2020./2021. godinu, uz potrebnu dokumentaciju, dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 5. Prijedlog odluka o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (Ines Jardas bira se za izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

II. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatom, sukladno Odluci o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (radni odnos na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu), sklopi ugovor o radu;

III. donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno), na prijedlog Ravnateljice.

Ad 6. Prijedlog odluke o obustavi postupka natječaja

zaključak:

donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva u 2021. godini).

Ad 7. Prijedlog odluka o objavi natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“);

II. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno);

III. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

IV. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

V. zadužuje se Ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

38. sjednica - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

verificira se Zapisnik s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

Zaključak:

utvrđuje se da su zaključci 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Donošenje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

Zaključak:

I. donosi se Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu i Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu s predloženim i prihvaćenim izmjenama teksta u roku dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 4. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

Zaključak:

I. donosi se Odluka o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu i Kurikulum Dječjeg vrtića Sušak za pedagošku 2021./2022. godinu u roku dostavi Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 5. Prijedlog odluka o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

Zaključak:

I. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u 2021. godini) (Deni Džafić bira se za 1 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

II. zadužuje se Ravnateljica da Odluku o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u 2021. godini) i cjelokupnu dokumentaciju predmetnog natječaja dostavi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, po čijem će se odobrenju sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu s izabranim kandidatom;

III. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja kojom se Suzana Radojević bira za 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu te se obustavlja postupak predmetnog natječaja u dijelu koji se odnosi na izbor 1 izvršitelja na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno;

IV. zadužuje se Ravnateljica da s izabranom kandidatkinjom iz točke III. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu;

V. donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika - edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

VI. donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu).

Ad 6. Prijedlog odluke o objavi natječaja

Zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

II. zadužuje se Ravnateljica da natječaj objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

39. sjednica - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

verificira se Zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

Ad 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

Zaključak:

utvrđuje se da su zaključci 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

Ad 3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine

Zaključak:

prima se na znanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine.

Ad 4. Odlučivanje o zaprimljenom prigovoru na Listu reda prvenstva

Zaključak:

Upravno vijeće je razmotrilo Rješenje Područne službe prosvjetne inspekcije Rijeka i prigovore oca djeteta te će se, nakon dodatnog razmatranja, na idućoj sjednici Upravnog vijeća donijeti odluka.

Ad 5. Prijedlog odluke o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

Zaključak:

I. s četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom usvaja se prijedlog Ravnateljice o izboru kandidatkinje Martine Patača;

II. jednoglasno se usvaja prijedlog Ravnateljice o izboru kandidatkinje Marije Tirić;

III. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (Martina Patača i Marija Tirić biraju se za dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

IV. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatkinjama sklopi ugovore o radu na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu.

Ad 6. Prijedlog odluke o obustavi postupka natječaja

Zaključak:

donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva u 2021. godini) u kojoj je sadržano poništenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u 2021. godini), koju je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak donijelo na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine.

Ad 7. Prijedlog odluka o objavi natječaja

Zaključak:

I. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnitva“ u 2021. godini), 1 izvršitelj na određeno vijeme, u punom radnom vremenu;

II. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (3 izvršitelja na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno);

III. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

IV. donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuhara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu);

V. zadužuje se Ravnateljica da natječaje objavi na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak, sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

__________

40. sjednica - dnevni red

Ad 1. Verifikacija Zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća

Sa četiri glasa za verificiran je Zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Odlučivanje o zaprimljenom prigovoru na Listu reda prvenstva

zaključak:

I. donosi se Odluka o Prigovoru na Listu reda prvenstva;

II. Zadužuje se Ravnateljica da Odluku dostavi podnositelju Prigovora na način propisan člankom 30. stavkom 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak (od 18. svibnja 2020. godine i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Sušak, od 5. svibnja 2021. godine).

Ad 3. Utvrđivanje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

zaključak:

utvrđuje se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak.

__________

41. sjednica - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: verificira se Zapisnik s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak.

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

zaključak: utvrđuje se da su zaključci 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

AD 3. Prijedlog odluka o zasnivanju radnih odnosa temeljem natječaja

zaključak:

I. donosi se Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u 2021. godini);

II. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja kojom se obustavlja postupak natječaja u dijelu koji se odnosi na 1 izvršitelja na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno te kojom se na preostala dva radna mjesta na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno bira kandidatkinja Doris Salkanović;

III. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora (radni odnos u punom radnom vremenu te na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci) bira se Tamara Klasan Brnčić

IV. utvrđuje se kako će se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu) ponoviti;

V. donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto kuhara kojom se kandidatkinja Matea Justić bira za 1 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

VII. zadužuje se Ravnateljica da s izabranim kandidatima, sukladno točkama II., III. IV. i V., sklopi odgovarajuće ugovore o radu.

Odluka o obustavi postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ u 2021. godini); Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja; Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora i Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto kuhara čine sastavni dio ovog Zapisnika.

AD 4. Prijedlog Odluke o objavi natječaja

zaključak: donosi se Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite referenta zaštite na radu i zaštite od požara (1 izvršitelj na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno)

AD 5. Realizacija Plana nabave

AD 6. Razno

Pod ovom točkom nije se raspravljalo.

 

42. sjednica - dnevni red

AD 1. Verifikacija Zapisnika s 41. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: Verificira se Zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak

AD 2. Izvješće o realizaciji zaključaka Upravnog vijeća

 

Zaključak: Utvrđuje se da su odluke i zaključci sa 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sušak realizirani.

AD 3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak

Zaključak:

I. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak, u predloženom tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II. Pravilnik iz točke I. ovog Zaključka objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Sušak.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

AD 4. Prijedlog odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja

zaključak, donosi se Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara

I. Za 1 izvršitelja na radnom mjestu samostalnog referenta zaštite na radu i zaštite od požara, u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno, do povratka na rad radnice Andree Stojčić, bira se kandidatkinja Ivana Brkić Vladika.

II. Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća, Tamara Martinčić, predala je riječ ravnateljici Ustanove, Mileni Vuletić, kako bi izvijestila o predmetnoj točki.

Ravnateljica Ustanove, Milena Vuletić, upoznala je Upravno vijeće da će u narednom razdoblju biti potrebno raspisati javni natječaji za zasnivanje radnog odnosa, primjerice za radno mjesto kuhara.

Predsjednica Upravnog vijeća, Tamara Martinčić, naglasila je kako je nužno ponovno razmotriti Plan nabave za 2021. godinu i predložiti za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća njegove izmjene, a kako je već prethodno zatražila.

Nadalje, ravnateljica Ustanove, Milena Vuletić, upoznala je Upravno vijeće sa problematikom javne nabave u odnosu na neke dobavljače.