Upisi djece za nove korisnike usluga Dječjeg vrtića Sušak, za pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji,

 

Dječji vrtić Sušak raspisao je Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Sušak za pedagošku godinu 2022./2023.

Upis djece u Dječji vrtić Sušak ove se godine po prvi put provodi

isključivo putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e-Građani

i to u razdoblju od 7. do 15. travnja 2022. godine.

 

Sustav e-upisi:

Aplikaciju je razvio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a njezina je velika pogodnost što prijavu za upis šaljete iz vlastitog doma. Zbog povezanosti s državnim servisima, određeni dio potrebne dokumentacije moći ćete pribaviti putem samog sustava.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.  Upute za korištenje sustava možete preuzeti ovdje.

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su:

  • dodijeljen OIB,

  • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu,

  • evidentiran odnos roditelj i dijete.

 

E-građani i vjerodajnice:

Kako biste spremni dočekali upise, molimo Vas da provjerite valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani. Ukoliko ju još niste pribavili, popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

 

Potrebna dokumentacija:

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Odluci o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Sušak za pedagošku 2022./2023. godinu te Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Sušak.

 

Prijavi se obvezno mora priložiti sljedeće dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani:

  1. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja), ne starija od mjesec dana (podignuti u sustav e-upisi kao dodatni dokument pod "sistematski pregled" ili pod "razno" ili uz "inicijalni upitnik");

  2. sva relevantna dokumentacija u slučaju da dijete ima zdravstvenu ili razvojnu teškoću;

  3. ispunjen obrazac izjave o prebivalištu i članovima kućanstva Dječjeg vrtića Sušak;

  4. ispunjen obrazac inicijalnog upitnika Dječjeg vrtića Sušak (nije potrebno ispunjavati upitnik u sustavu e-Upisa). Ovisno o dobi djeteta, izaberite obrazac za jaslice (dijete će imati manje od 3 godine 1.9.2022.) ili vrtić (dijete do 31.8.2022. puni 3 godine);

  5. potvrde o prosjecima primanja u zadnja 3 mjeseca, za utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene Ustanove, sukladno Pravilniku.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića. Roditelj se u tom slučaju mora najaviti u ustanovu svojeg prvog upisnog izbora zaključno do 11. travnja 2022. godine. Po odobrenju njegove zamolbe za pomoć pri podnošenju prijave, roditelj će biti obaviješten o terminu dolaska, kojom prilikom donosi svu traženu dokumentaciju.

Po potrebi, roditelj i dijete bit će pozvani na inicijalni razgovor.

 

Nadopuna nepotpune dokumentacije:

Od 15.4 započinju evaluacije zaprimljenih prijava. U tom razdoblju članovi upisne komisije i administratori će ''otključati'' nepotpune prijave te unutar sustava e-upisi upisati roditelju u napomenu koji dokument nedostaje.

Roditelji su obvezni od 18.4 do 29.4.2022. ponovno ući u aplikaciju e-upisi i provjeriti trebaju li svojoj prijavi dodati još neki dokument koji nedostaje. U protivnom, prijava se neće razmatrati kao pravovremena.

 

Tehnička podrška:

Građanima će tijekom postupka upisa od strane osnivača biti osiguran i dostupan info telefon: 051/209-911 za telefonske upite od 8 do 16 sati radnim danom, odnosno e-mail za tehničke upute vezano uz pristup sustavu: upisi.vrtici@rijeka.hr, koje će roditelj postavljati u poslijepodnevnim satima, a na koja će im se odgovoriti mailom sljedećeg dana do 16 sati ili nazvati na telefon (ostaviti kontakt).

Za dodatna pitanja o radu odgojno-obrazovne ustanove roditelji se mogu obratiti u dječji vrtić. Za Dječji vrtić Sušak zvati na 051/499-020 ili 051/499-021, između 8 i 15 sati.

Molimo korisnike za strpljivost i razumijevanje u odnosu na korištenje sustava e-upisi kod ovogodišnje prve upotrebe te vjerujemo kako će sam proces prijave za građane biti lakši na ovaj način.

 

Rezultati upisa, pravo na prigovor i izjava o povlačenju prijave:

Povratnu informaciju o šifri pod kojom je zaprimljena Vaša prijava (troznamenkasti broj) dobit ćete putem e-maila naknadno, nakon evaluacije i obrade svih pristiglih prijava, a prije objave privremenih rezultata upisa.

 

Privremeni rezultati upisa bit će objavljeni 20. svibnja 2022. na oglasnoj ploči sjedišta (PPO Morčić) te na mrežnim stranicama Ustanove.

 

Roditelj ima pravo prigovora na listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 3 dana od objave liste reda prvenstva (23., 24. i 25.svibnja 2022.). Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sušak putem Povjerenstva za provedbu upisa, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: susak@rivrtici.hr. Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Roditelji djeteta koje je primljeno u dvije ustanove obvezni su u roku od 3 dana nakon objave privremenih rezultata izabrati dječji vrtić u koji upisuju dijete te poslati pisanu izjavu o povlačenju prijave od upisa u drugu ustanovu, kako bi se oslobodilo mjesto. Dakle, ukoliko Vaše dijete bude primljeno u drugu ustanovu, ovom izjavom povlačite prijavu upućenu DV Sušak. Ispunjenu izjavu obvezno u navedenom roku poslati e-mailom na susak@rivrtici.hr.

Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuju se konačni rezultati upisa.

 

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči sjedišta ustanove -  PPO Morčić, dana 10. lipnja 2022.

 

Potvrda upisa, ugovori, početak rada vrtića za novoupisanu djecu:

Djeca počinju pohađati vrtić od 1. rujna 2022. godine, kada počinje pedagoška 2022./2023. godina. Tada roditelji potpisuju ugovor te plaćaju beskamatni predujam, kao potvrdu upisa djeteta.

 

Pozivaju Vas da pratite mrežne stranice vrtića, na kojima će se pravovremeno objavljivati sve obavijesti te ćete moći pronaći sve aktualne informacije.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Poteškoće u radu aplikacije e-Upisi

Poštovani roditelji,

 

primili smo informaciju kako aplikacija e-Upisi ima određene tehničke poteškoće koje otežavaju predaju prijava na današnji dan kao posljednji dan roka.

Stoga Vas molimo da, ukoliko imate poteškoće s aplikacijom prilikom dostave prijave za upis, danas do pola noći (petak, 15.4.2022.) pošaljete informaciju o tome na e-adresu Dječjeg vrtića Sušak : susak@rivrtici.hr.

 

Roditeljima koji pošalju obavijest tijekom današnjeg dana (petak, 15.4.2022.) omogućit će se upis i tijekom utorka, 19. travnja 2022. godine.

 

Molimo roditelje da u svojem dopisu navedu i broj telefona na koji će ih vrtić kontaktirati tijekom utorka radi podnošenja prijave za upis svojeg djeteta.

 

S poštovanjem,

Dječji vrtić Sušak

 

............................................................................

25.4.2022.

Poštovani roditelji,

molimo sve potencijalne buduće korisnike koji su u postupku predaje prijave za upis u Dječji vrtić Sušak,

neka provjere u sustavu e-upisi je li njihova prijava u statusu "zaprimljen" (što znači da je dokumentacija potpuna) ili "otključan" (što znači da dokumentaciju treba nadopuniti)

te da što prije nadopune prijave traženim dokumentima, kako bi se postupak mogao pravodobno dovršiti.

 

Zahvaljujemo na suradnji!

_-------_-----------------

20.5.2022. objavljeni su Privremeni rezultati upisa.