Zahtjevi za nastavak korištenja usluga u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

Zaprimanje zahtjeva za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Sušak u pedagoškoj 2020./2021. godini  

 

Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u periodu

od 1. lipnja do 5. lipnja 2020. godine u vremenu od 12,00 do 18,00 sati

predati zahtjev za nastavak korištenja usluga za pedagošku 2020./2021. godinu.

 

Zahtjev za nastavak moguće je predati:

- putem Informacijskog servisa Grada Rijeke ili

- osobno u PPO Morčić, Braće Stipčić 32.

 

Uz Zahtjev za nastavak korištenja usluga ispunjen u tri primjerka, roditelj je dužan priložiti:

- ispunjen obrazac izjave kojom se potvrđuje vjerodostojnost prebivališta za sve članove kućanstva

- izvadak iz matice rođenih za samohranog/ih roditelja i roditelja iz jednoroditeljske obitelji (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

- potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za zaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

- potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ili godišnju prijavu poreza ili odrezak od mirovine ili ugovor o radu/potvrdu za roditelja zaposlenog/ih u inozemstvu

- potvrdu HZZ ili potvrdu/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za nezaposlenog/ih roditelja (ne stariju od mjesec dana od podnošenja zahtjeva)

- drugu dokumentaciju ukoliko to zatraži Ustanova.

 

Roditelj je dužan u utvrđenom roku predati zahtjev s potpunom dokumentacijom. Cijena se formira sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Ukoliko roditelj ne dostavi podatke o prihodima, sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini najvećeg utvrđenog iznosa.

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Roditelj je dužan podmiriti dugovanja Ustanovi u trenutku predaje zahtjeva.

 

Raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga objavit će se na oglasnim pločama vrtića od 17. do 20. lipnja 2020. godine.

 

Ukoliko roditelj želi premještaj djeteta iz Dječjeg vrtića Sušak u drugu gradsku predškolsku ustanovu u obvezi je uz zahtjev za nastavak korištenja usluga podnijeti i zahtjev za premještaj. Djetetu će se premještaj omogućiti ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Obavijest o provedbi upisa za novoprijavljenu djecu objavit će se naknadno.