Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa

PPO "Pčelice" obilježio je Dan smanjenja rizika od katastrofa 13.10.2021. 

S djecom smo razgovarali o potresu i postupcima koje trebamo poduzeti da bi se zaštitili i smanjili potencijalne negativne posljedice. Nakon razgovora održana je vježba evakuacije, te aktivnost likovnog izražavanja na istu temu.

 

Vrtić: