Rainbowsi ponovno u projektu Say hello to the world

Skupina s ranim učenjem engleskog jezika „Rainbows“ iz PPO „Morčić“ se i ove godine uključila u međunarodni projekt „Say Hello to the World“ – „Pozdrav svijetu“ s čijim provođenjem započinje u siječnju 2022. godine.

Projekt je osnovao FINI zavod Radeče, delo za mlade, iz Slovenije 2011. godine s ciljem upoznavanja djece s drugim kulturama, običajima i jezicima kako bi se stvorile predispozicije za uvažavanje različitosti i prevladavanje stereotipa, predrasuda i netolerancije. Kod djece se želi poticati razvoj empatije i altruizma, poticati odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba, socijalne i građanske kompetencije, stvaralaštvo i kreativnost, poticati sudjelovanje i uključivanje u različite projekte od najranije dobi te povezivanje s djecom iz drugih dijelova svijeta putem aplikacije „My Hello“, čime se pak potiče razvoj informatičke pismenosti.

Provođenje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci, a sadrži pet tema, takozvani program „Pet prstiju“:

  1. Javljanje: „This is Me“

  2. Javljanje: „Me and My Family“

  3. Javljanje: „Me and My Kindergarten“

  4. Javljanje: „Me and My Town“

  5. Javljanje: „Me and My Country“

  6. Javljanje: Zaključak

 

Ovogodišnji partnerski vrtić dolazi iz Litve, iz grada Žemaičių Naumiestis te se nakon svake obrađene teme s njima uspostavlja video poziv u kojem jedni drugima predstavljamo što smo proteklog mjeseca radili u skupinama, predstavljamo svoj jezik, kulturu i običaje te od njih učimo o njihovoj zemlji.

Odgojiteljice skupine „Rainbows“ procijenile su ovaj projekt kvalitetnim i vrijednim obzirom da se može povezati s ključnim kompetencijama koje su navedene u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj, a to su komunikacija na materinjem i stranom jeziku, matematička kompetencija i kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje.

Više o projektu možete pronaći na

http://www.sayhellototheworld.eu

Vrtić: