promocija projekta vrtića Pčelice

Podcentar Pčelice sudjelovao je 07. travnja 2022. na Regionalnoj smotri projekata Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske iz područja predškolskog odgoja. Nakon provedenog odabira od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, projekt ¨Trsat-dio grada u kojem živimo¨ušao je u uži izbor te ocijenjen kao projekt koji promiče građanski odgoj u predškolskoj ustanovi.
Na smotri su odgajateljice Biljana Francišković i Iva Magazin dale prikaz jednogodišnjih aktivnosti s djecom koje su se odvijale u neposrednom okruženju i u unutrašnjem prostoru vrtića.
Inicijatori projekta bila su djeca i čitavo vrijeme su aktivno sudjelovala u njegovom planiranju i realizaciji.
Kroz mnoge integrirane sadržaje djeca su stekla široka znanja o kulturno-povijesnim znamenitostima Trsata koje su izrazila dvjema slikovnicama: ¨Trsatska gradina¨i ¨Šetnja Trsatom¨. Projekt je predstavljen u regionalnom časopisu Tarsatika i na trodnevnoj manifestaciji ¨Ljeto na gradini¨u lipnju 2021. godine. Slikovnicu ¨Šetnja Trsatom¨ vrtić Pčelice je poslao na nagradni natječaj povodom Godine čitanja 2021. koji je organiziran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Svoje iskustvene i doživljajne spoznaje sa šetnji djeca su u vrtiću izrazila raznim izražajnim medijima: plakatom, maketama, te mnogim likovnim radovima. Čitavo vrijeme djeca su kontinuirano vodila dokumentaciju o projektu u ¨Dnevniku projekta¨ te su na taj način svakodnevno komentirali, opisivali i razgovarali o obrađenim cjelinama. Voditeljice su naglasile izvrsnu suradnju s roditeljima koji su se u projekt uključili kroz sakupljačke aktivnosti, a bili su i velika pomoć u skeniranju i printanju fotografija i slikovnica. Na ovaj način vrtić Pčelice je uspješno prikazao dječja istraživanja i aktivnosti u kontekstu učenje o osobnom i zavičajnom identitetu na regionalnoj razini.

Vrtić: