Promet u predškoli – DV Morčić u Domu mladih

Školski obveznici dječjeg vrtića Morčić posjetili su Dom mladih u sklopu programa prometne preventive za djecu u godini prije polaska u školu „Promet u predškoli”. Djeci su  kroz kratko predavanje i animirane filmove prezentirane osnove pravila ponašanja u prometu kao pješaci, što su djeca kasnije vježbala na cestovnom poligonu, prvo kao pješaci, a potom i kao biciklisti.

Na kraju druženja održao se kviz kojim su djeca potvrdila da su usvojili osnovna znanja ponašanja u prometu.

Vrtić: