Prilagodba novoupisane djece u vrtiću Vežica

Došao je i taj dan, velik i važan događaj u životu cijele obitelji i djeteta – prvi dan vrtića. Miješaju se različite emocije: uzbuđenje, strah, veselje, zabrinutost… jer polazak u vrtić predstavlja promjenu za dijete i obitelj. To je period u kojem se djeca najčešće prvi put odvajaju od roditelja, provode određeni dio dana bez njih te dolazi do promijene u cjelokupnom načinu življenja djece, poput, prilagodbe na nepoznate osobe (odgajatelje, nove prijatelje), novi prostor, ritam hranjenja, njege i spavanja… Period prilagodbe predstavlja psihičko i socijalno suživljavanje s okolinom te je to izazovno i zahtjevno razdoblje za sve sudionike – dijete, roditelje, odgajatelje i kao takvom mu treba postupiti odgovorno (Mašković i sur., 2018). To je period koji će proći, no treba prvenstveno djetetu dati vremena za prihvaćanje promjena. Reakcije djeteta na prilagodbu ovise o različitim faktorima, primjerice, dobi djeteta, prethodnim socijalnim iskustvima, povezanošću s majkom, ocem i drugim članovima obitelji… te one mogu biti različite od onih emocionalnih – ljutnja, plač, razdražljivost, agresivnosti… tako i onih tjelesnih – bolovi u trbuhu, povraćanje, glavobolje, odbijanje hrane… no sve su reakcije PROLAZNE! Koliko će proces prilagodbe trajati također ovisi o mnogočemu, no primarna zadaća prilagodbe je uspostavljanje socio-emocionalne veze djece i odgajatelja uz izgrađen osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti i povjerenja (Mašković i sur., 2018). 

U cijelom procesu prilagodbe veliku i važnu ulogu ima suradnja odgajatelja i roditelja čiji je temelj uzajamno poštovanje, iskrena i otvorena komunikacija, a sve s ciljem dobrobiti djeteta. 

Sukladno s time, proces prilagodbe započeli smo s dobrom pripremom i informiranje roditelja na prvom zajedničkom susretu. Suradnju smo nastavili svakodnevnom komunikacijom, izmjenom informacija, dogovorom te smo na taj način nastojali stvarati i graditi odnos povjerenja i sigurnosti kako u odnosu s roditeljima tako i s djecom što je utjecalo i na sam proces prilagodbe. Nadalje, dobrom organizacijom i boravkom dva odgajatelja u skupini tijekom procesa prilagodbe, olakšali smo djeci prilagodbu te nastojali uspostaviti socio-emocionalnu vezu, izgraditi kod djece osjećaj povjerenja, sigurnosti i ljubavi što se odrazilo i na sam proces i tijek prilagodbe. Djeca su počela biti opuštenija, vedrija i raspoloženija u vrtiću. Počela su prihvaćati, kako nas – odgajatelje, tako i  nove prijatelja, prostor, ritam vrtića, počela su se uključivati se u razne igre i aktivnosti, dolaziti s veseljem u vrtić… S obzirom na pojavu viroze tijekom procesa prilagodbe više od polovice djece ostalo je na bolovanju što je prekinulo proces prilagodbe, no prilikom povratka djece prilagodba će se nastaviti u istom pozitivnom okruženju i suradnji.

Vrtić: