održana vježba evakuacije u Vežici

Sukladno čl.55 Zakona o Zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u četvrtak, 28. studenog 2019 godine Dječji vrtić Sušak, PPO-a Vežica na lokaciji Kvaternikova 37, Rijeka u suradnji sa JVP-om Rijeka održao je vježbu evakuacije i spašavanja u kojoj su djeca (iz pet odgojno obrazovnih skupina); stručni suradnik – rehabilitator; kuharica; dvije čistačice te samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara evakuirani iz prostorija PPO-a Vežica. Cilj vježbe bio je uvježbavanje zaposlenika PPO-a Vežica za provedbu sigurne evakuacije iz prostorija u slučaju nastanka izvanrednog događaja. Vježba je uspješno provedena, bez ozljeđivanja sudionika vježbe evakuacije i spašavanja. Svi zatečeni u prostorijama PPO-a Vežica su sigurno napustili objekt.

Nakon provedene vježbe, vatrogasci JVP- Rijeka omogućili su odgojiteljima samostalno gašenje vatrogasnim aparatom. Djeca su se upoznala sa opremom vatrogasca.

Zahvaljujemo JVP Rijeka na suradnji.

Vrtić: