Likovne aktivnosti u Pčelicama - suradnja sa studentom

U vrtiću "Pčelice" 14. i 15.5.2024. godine gostovao je student Likovne pedagogije s Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Mario Puškarić. Za potrebe izrade svog diplomskog rada na temu "Utjecaj dječjeg stvaralaštva na vlastiti slikarski proces" s djecom je realizirao zanimljive likovne aktivnosti. Na već pripremljenim i oslikanim podlogama djeca su trebala crtati različite motive prema zadanim uputama: definirane i nedefinirane teme te crtanje zatvorenih očiju. Cilj aktivnosti bio je potaknuti kreativnost djece te prikazati nastanak dječjeg crteža u predškolskoj dobi.
Djeca su dva dana mogla uživati u ovakvom obliku likovnih aktivnosti i izražavati svoju kreativnost crtajući po velikim površinama dimenzija 140x200 centimetra. Hvala studentu Mariju na posjeti našem vrtiću i mogućnosti da djeca na njima zanimljiv način unapređuju svoje likovne i istraživačke potencijale te tako doprinesu proučavanju dječjeg crteža u predškolskoj dobi.
 
 
Vrtić: