Eko patrola u Vežici

U srijedu, 13. studenog u vrtiću Vežica održala se interaktivna predstava Eko patrola koju izvodi Udruga „Mali grad". Predstava je bila besplatna te namijenjena svoj djeci predškolskog uzrasta. Eko patrola nastala je kao dio projekta Grada Rijeke „Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Cilj projekta je potaknuti usvajanje pozitivnih ekoloških navika već od najranije dobi te informirati i educirati građane o važnosti promjene navika u procesu gospodarenja otpadom, odnosno, jačati svijesti o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Budući da je ovogodišnja bitna zadaća vrtića Vežica - Ekologijom do zdravlja – vrtić u kojem se zdravo živi, ova predstava bila je izvrstan događaj koji je na edukativan i zabavan način djeci približio trenutnu situaciju s kojom se suočava naš Planet. Potreba da se otpadom upravlja na održivi način sve je važnija jer porastom broja stanovnika i kvalitete života, raste i količina otpada koju stvaramo. Zbog toga je u projektu poseban naglasak stavljen na edukaciju o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnu uporabu predmeta kako bi se smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Djeca su interaktivno pratila pustolovine ježa i puža te su i sami sudjelovali u predstavi kao „glumci pomagači" koji su razvrstavali bačeni otpad.
 O evaluaciji same predstave dovoljno govore osmjesi i sreća naše djece! ☺
Vrtić: