Dan jabuka u skupini "Bubamare" (Morčić)

U mješovitoj jasličkoj skupini Bubamare obilježili smo Dan jabuka mnogobrojnim aktivnostima. Čitali smo slikovnice "Jabuka", Dick Bruna" i "Voće", pjevali pjesmice "Jabučice crvena"te "Krušaka, jabuka, šljiva".

Za likovnu aktivnost slikanja bojama za prstiće, kao podlogu smo koristili foliju sa zračnim mjehuricima pa je taktilni doživljaj bio dodatno naglašen.

Djeca uče čineći, stoga im nastojimo omougućiti iskustva koja aktiviraju sva senzomotorička područja razvoja. Pri tome se igraju i uživaju!

Vrtić: