Provedena vježba evakuacije i spašavanja u PPO-u Veseljko

U skladu s Planom evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića Sušak 05. lipnja 2024. godine u PPO-u Veseljko održana je vježba evakuacije i spašavanja u suradnji sa JVP-om Grada Rijeke. Vježba je započela u 10:45 sati te su djeca nakon uzbunjivanja sa odgojiteljicama mirno izašla iz vrtića. Tema vježbe je bila gašenje požara. Vježba je provedena s ciljem provjere osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, kao i provjere valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Vježbu je vodila samostalna referentica zaštite na radu i zaštite od požara, stručna suradnica pedagoginja i voditeljica PPO-a Veseljko. Vježba je uspješno provedena, bez ozljeđivanja sudionika vježbe evakuacije i spašavanja. U vježbi su sudjelovala djeca šest odgojno obrazovnih skupina sa svojim odgojiteljicama, pomoćnom radnicom za njegu, skrb i pranju djece, rehabilitatoricom-odgojiteljicom, stručnom suradnicom – pedagoginjom na radnom mjestu edukacijske rehabilitatorice pomoćnom kuharicom i spremačicom. Nakon provedene vježbe, djelatnici PPO-a Veseljko imali su priliku gasiti požar prijenosnim vatrogasnim aparatom. Djeca su provela vatrogasnu vježbu u kojoj je cilj bio srušiti plasičnu bocu vodenim mlazom pomoću vatrogasne brentače i vatrogasca.

Zahvaljujemo JVP Grada Rijeke na suradnji.

Vrtić: