Provedena vježba evakuacije i spašavanja u PPO-u Orehovica

U skladu s Planom evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića Sušak 27. svibnja 2024. godine u PPO-u Orehovica održana je vježba evakuacije i spašavanja u suradnji sa JVP-om Grada Rijeke. Vježba je započela u 10:45 sati te su djeca nakon uzbunjivanja sa odgojiteljicama mirno izašla na dvorište vrtića. Tema vježbe je bila gašenje požara. Vježba je provedena s ciljem provjere osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, kao i provjere valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Vježbu je vodila samostalna referentica zaštite na radu i zaštite od požara, zdravstvena voditeljica i voditeljica PPO-a Orehovica. Vježba je uspješno provedena, bez ozljeđivanja sudionika vježbe evakuacije i spašavanja. U vježbi su sudjelovala djeca dviju odgojno obrazovnih skupina sa svojim odgojiteljicama i pomoćnom kuharicom. Nakon provedene vježbe, djelatnici PPO-a Orehovica imali su priliku gasiti požar prijenosnim vatrogasnim aparatom. Djeca koja su htjela imala su prilike isprobati vatrogasnu vježbu u kojoj je cilj bio srušiti plasičnu bocu vodenim mlazom pomoću vatrogasne brentače i vatrogasca.

Zahvaljujemo JVP Grada Rijeke na suradnji.

Vrtić: