Provedena vježba evakuacije i spašavanja u PPO-u Galeb

U skladu s Planom evakuacije i spašavanja Dječjeg vrtića Sušak 17. lipnja 2024. godine u PPO-u Galeb održana je vježba evakuacije i spašavanja u suradnji sa JVP-om Grada Rijeke. Vježba je započela u 10:45 sati te su djeca nakon uzbunjivanja sa odgojiteljicama mirno izašla iz vrtića. Tema vježbe je bila gašenje požara. Vježba je provedena s ciljem provjere osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, kao i provjere valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Vježbu je vodila samostalna referentica zaštite na radu i zaštite od požara, stručna suradnica psihologica i voditeljica PPO-a Galeb. Vježba je uspješno provedena, bez ozljeđivanja sudionika vježbe evakuacije i spašavanja. U vježbi su sudjelovala djeca devet odgojno obrazovnih skupina sa svojim odgojiteljicama, glavnim kuharom, kuharom, kuharicama, pomoćnim kuharicama i spremačicama. Nakon provedene vježbe, djelatnici PPO-a Galeb imali su priliku gasiti požar prijenosnim vatrogasnim aparatom. Djeca su provela vatrogasnu vježbu u kojoj je cilj bio srušiti plastičnu bocu vodenim mlazom pomoću vatrogasne brentače i vatrogasca, razgledati vatrogasno vozilo i opremu.

Zahvaljujemo JVP Grada Rijeke na suradnji.

Vrtić: