Održavanje vježbe evakuacije i spašavanja u slučaju potresa

Sukladno čl. 55 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, u utorak, 26. svibnja 2020. godine, Dječji vrtić Sušak, PPO Morčić na lokaciji Braće Stipčić 32, Rijeka održao je vježbu evakuacije i spašavanja u slučaju potresa. Ista je održana sukladno preporukama i mjerama sprječavanja zaraze od virusa COVID 19. U vježbi su sudjelovala djeca (iz devet odgojno obrazovnih skupina) te svi zatečeni zaposlenici koji su evakuirani iz prostorija PPO-a Morčić. Cilj vježbe bio je uvježbavanje zaposlenika PPO-a Morčić za provedbu sigurne evakuacije iz prostorija u slučaju nastanka izvanrednog događaja. Vježba je uspješno provedena. Svi zatečeni u prostorijama PPO-a Morčić su sigurno napustili objekt.