Obavijest roditeljima

Obavijest

Ovim putem molimo roditelje koji su

- prijavu za upis djeteta poslali e-mailom na dane 8. i 9. lipnja 2021. godine i

- zaprimili obavijest vrtića da je njihova prijava, zbog tehničkih poteškoća, vidljiva na serveru, ali ne i zaprimljena elektroničkom poštom,

da ponove slanje prijave i cjelokupne dokumentacije.

Zahvaljujemo na razumijevanju!