Maškare u dječjem vrtiću Galeb 2021.

Kao i svake godine, u vrtiću se u ovom dijelu godine stavlja naglasak na pričanje
djeci o tradicijskim običajima našega kraja. Jedan od doživljaja kojim želimo
djeci približiti narodne običaje su svakako maškare. U periodu trajanja maškara
u vrtiću će se svaki petak organizirati „zabava pod maskama“, gdje će se djeca
moći oblačiti u razne kostime, plesati, pjevati i zabavljati u maškaranom duhu.

Vrtić: